Ostatné žiadosti, podnety, reklamácie

Previous Next

Ak si želáte podať žiadosť, podnet reklamáciu alebo sťažnosť týkajúcu sa diaľničných známok, postupujte nasledujúcim spôsobom:


Krok 1 – Vyplnenie požadovaných údajov o zákazníckom podaní

1

V hlavnej ponuke kliknite na položku Ostatné žiadosti, podnety, reklamácie.

2

Z ponuky vyberte typ a predmet podania.

3

Zadajte meno, priezvisko a kontaktnú osobu zákazníka, ktorý podáva žiadosť, podnet, reklamáciu alebo sťažnosť.

4

Zvoľte preferovaný typ komunikácie.

5

Zvoľte preferovaný jazyk komunikácie, v ktorom bude prebiehať ďalšia komunikácia súvisiaca s podaním.

6

V prípade voľby spôsobu komunikácie poštou je potrebné zadať aj korešpondenčnú adresu, na ktorú bude zasielaná ďalšia korešpondencia súvisiaca s podaním. V prípade zvoleného spôsobu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty nie je potrebné zadávať adresu.

7

Zadajte e-mailovú adresu v tvare meno@domena.sk, prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia súvisiaca s podaním.

8

V prípade potreby zadajte číslo mobilného telefónu v medzinárodnom formáte +421XXXXXXXXX.

9

Ak sa podanie vzťahuje ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla, uveďte toto evidenčné číslo vozidla.

10

Ak sa podanie vzťahuje ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla, vyberte krajinu registrácie vozidla. Krajinu zvoľte kliknutím na príslušnú ikonu štátnej vlajky. Krajiny, ktorých vlajka nie je zobrazená medzi ikonami, zadajte pomocou klávesnice alebo vyberte z ponuky krajín.

11

Zadajte stručný a výstižný text podania. Text podania musí byť vyplnený v slovenskom alebo anglickom jazyku.

12

V prípade, ak si želáte k podaniu priložiť prílohu, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte a zvoľte súbor prílohy. Ak chcete priložiť viacero súborov, použite archív vo formáte ZIP alebo RAR. Podporovanými formátmi súborov príloh sú: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, XML, HTML, TXT, JPGMSG, ZIP a RAR. Súbor zároveň nemôže presiahnuť povolenú veľkosť 5MB.

13

Odpíšte zobrazený overovací kód. Ak kód nie je čitateľný, kliknutím na ikonu sa vygeneruje nový overovací kód.

14

Potvrďte zadané údaje.

A

Proces zaevidovania žiadosti, podnetu, reklamácie alebo sťažnosti môžete zrušiť stlačením tlačidla Zrušiť.


Krok 2 – Ukončenie zákazníckeho podania

1

Po potvrdení podania sa zobrazí informácia o úspešnom zaevidovaní podania so zobrazeným číslom podania. Proces zaevidovania podania ukončite stlačením tlačidla Ukončiť.


Po úspešnom zaevidovaní podania vám bude doručená na zadanú e-mailovú adresu správa s potvrdením o prijatí podania.