Overenie platnosti uhradenej diaľničnej známky

Previous Next

Pri kontrole platnosti diaľničnej známky postupujte nasledujúcim spôsobom:


Krok 1 – Zadajte údaje vozidla

1

V hlavnej ponuke kliknite na položku Overenie platnosti uhradenej diaľničnej známky.

2

Zadajte evidenčné číslo vozidla s uhradenou diaľničnou známkou, ktorej platnosť si želáte overiť.

3

Z ponuky krajín alebo kliknutím na príslušnú ikonu štátnej vlajky vyberte krajinu, v ktorej je vozidlo zaregistrované.

4

Odpíšte zobrazený overovací kód. Ak kód nie je čitateľný, kliknutím na ikonu sa vygeneruje nový overovací kód.

5

Potvrďte zadané údaje.

A

Proces overenia platnosti diaľničnej známky môžete zrušiť stlačením tlačidla Zrušiť.


Krok 2 – Platné diaľničné známky vozidla

1

V zozname všetkých platných diaľničných známok zvoleného vozidla si overte požadované údaje. V zozname sa zobrazujú všetky aktuálne platné diaľničné známky, ako aj objednané známky a uhradené známky, ktoré ešte nenadobudli platnosť. Diaľničné známky so skončenou platnosťou sa v zozname nezobrazujú.

2

Stlačením tlačidla Ukončiť sa vrátite na úvodnú obrazovku.

A

V prípade objednaných neuhradených diaľničných známok je pri známke uvedený stav „neuhradená“.

B

Ak si želáte k danému evidenčnému číslu vozidla uhradiť diaľničnú známku, stlačte tlačidlo Kúpiť diaľničnú známku.