Podanie žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky

Previous

Ak si želáte podať žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky, postupujte nasledujúcim spôsobom:


Krok 1 – Vyplnenie požadovaných údajov o zákazníckom podaní

1

V hlavnej ponuke kliknite na položku Ostatné žiadosti, podnety, reklamácie.

2

V ponuke typov podania zvoľte Žiadosť a ako predmet zvoľte Žiadosť o oslobodenie vozidla.

3

Zadajte meno, priezvisko a kontaktnú osobu zákazníka, ktorý podáva žiadosť o oslobodenie vozidla. V prípade, ak žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky podávate v mene právnickej osoby, uveďte jej názov.

4

Zvoľte preferovaný typ komunikácie.

5

Zvoľte preferovaný jazyk komunikácie, v ktorom bude prebiehať ďalšia komunikácia súvisiaca so žiadosťou.

6

V prípade voľby spôsobu komunikácie poštou je potrebné zadať aj korešpondenčnú adresu, na ktorú bude zasielaná ďalšia korešpondencia súvisiaca so žiadosťou. V prípade zvoleného spôsobu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty nie je potrebné zadávať adresu.

7

Zadajte e-mailovú adresu v tvare meno@domena.sk, prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia súvisiaca so žiadosťou.

8

V prípade potreby zadajte číslo mobilného telefónu v medzinárodnom formáte +421XXXXXXXXX.

9

Uveďte evidenčné číslo vozidla, ku konkrétnemu sa vzťahuje žiadosť o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky. V prípade, ak podávate žiadosť o registráciu viacerých vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky, zoznam vozidiel uveďte v prílohe žiadosti.

10

Vyberte krajinu registrácie vozidla. Krajinu zvoľte kliknutím na príslušnú ikonu štátnej vlajky. Krajiny, ktorých vlajka nie je zobrazená medzi ikonami, zadajte pomocou klávesnice alebo vyberte z ponuky krajín.

11

Zadajte stručný a výstižný text žiadosti. Text žiadosti musí byť vyplnený v slovenskom alebo anglickom jazyku.

12

V prípade, ak fotokópie požadovaných príloh žiadosti sú obsiahnuté v jednom súbore, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte a zvoľte súbor prílohy, ktorý chcete priložiť k žiadosti. V prípade, ak fotokópie požadovaných príloh žiadosti sú vyhotovené vo forme samostatných súborov, skomprimujte súbory do archívu ZIP alebo RAR a následne priložte k žiadosti. Podporovanými formátmi súborov príloh sú: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, XML, HTML, TXT, JPGMSG, ZIP a RAR. Prikladaný súbor zároveň nemôže presiahnuť povolenú veľkosť 5MB.

13

Odpíšte zobrazený overovací kód. Ak kód nie je čitateľný, kliknutím na ikonu sa vygeneruje nový overovací kód.

14

Kliknite na aktívny odkaz a oboznámte sa s informáciami o registrácii vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

15

Kliknite na aktívny odkaz a oboznámte sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

16

Oboznámenie sa s informáciami o registrácii vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky a svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Správcu výberu úhrady diaľničnej známky potvrďte zaškrtnutím zaškrtávacieho poľa.

17

Potvrďte zadané údaje.

A

Proces podania žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky môžete zrušiť stlačením tlačidla Zrušiť.


Krok 2 – Ukončenie zákazníckeho podania

1

Po potvrdení žiadosti sa zobrazí informácia o úspešnom zaevidovaní podania so zobrazeným číslom podania. Proces zaevidovania podania ukončite stlačením tlačidla Ukončiť.

Po úspešnom zaevidovaní podania vám bude doručená na zadanú e-mailovú adresu správa s potvrdením o prijatí podania.