VOĽBA TYPU DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY - PRE JEDNO VOZIDLO (ONLINE ÚHRADA)
 
Automobil
VOZIDLÁ
Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť
Automobil 1/R
 
Ročná 2017
VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
od 29.3.2017 do 31.1.2018
 
CENA S DPH:
50,00 EUR
 
Automobil 30/D
 
30-dňová 2017
VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
30 dní od začiatku platnosti
 
CENA S DPH:
14,00 EUR
 
Automobil 10/D
 
10-dňová 2017
VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
10 dní od začiatku platnosti
 
CENA S DPH:
10,00 EUR
 
Príves
PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G, N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť dvojstopovej jazdnej súpravy
Príves 1/R
 
Ročná 2017 – príves
PRÍPOJNÉ VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
od 29.3.2017 do 31.1.2018
 
CENA S DPH:
50,00 EUR
 
Príves 30/D
 
30-dňová 2017 – príves
PRÍPOJNÉ VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
30 dní od začiatku platnosti
 
CENA S DPH:
14,00 EUR
 
Príves 10/D
 
10-dňová 2017 – príves
PRÍPOJNÉ VOZIDLO
 
PLATNOSŤ:
10 dní od začiatku platnosti
 
CENA S DPH:
10,00 EUR
 
Čakajte prosím...
loading