1
Spôsob úhrady
2
Typ známky
3
Platnosť známky
4
Údaje o vozidle
5
Platba
6
Potvrdenie
 

Zvoľte spôsob úhrady diaľničnej známky

Úhrada
Jedno vozidlo

Úhrada diaľničnej známky pre jedno vozidlo (online platba)

Úhrada
Viac vozidiel

Úhrada diaľničnej známky pre viac vozidiel (online platba)

Odporúčané pre podnikateľské subjekty

Objednávka

Objednávka diaľničnej známky (platba prevodom)

Zvoľte typ diaľničnej známky

VOZIDLO

Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť

PRÍPOJNÉ VOZIDLO

Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G, N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť dvojstopovej jazdnej súpravy

Čakajte prosím...
loading