1
Vyplnenie podania
2
Potvrdenie
 

VYPLŇTE POŽADOVANÉ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCKOM PODANÍ

Zákaznícke podanie
 
*
 
 
*
 
Údaje o podávajúcom (zákazníkovi)
 
*
 
 
*
 
 
*
Kontaktná osoba podávajúceho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
Číslo mobilného telefónu zadajte v medzinárodnom formáte, tzn. s uvedením predvoľby krajiny, a bez medzier, napr. +421XXXXXXXXX.
 
 
Údaje o vozidle, ku ktorému sa vzťahuje podanie
 
EČV zadajte bez medzier a bez pomlčiek.
 
 
 • SK
 • CZ
 • HU
 • PL
 • UA
 • AT
Popis podania *
 
 
Upozornenie: Popis podania je povinný a je nutné ho vyplniť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 
Príloha
 
Pripojiť prílohu
 
Maximálna veľkosť priložených súborov nesmie presiahnuť 5 MB.
 
 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov a všeobecné obchodné podmienky
 
* hviezdičkou označené údaje sú povinné
 
** typ a predmet podania vyberte z preddefinovaného zoznamu
 
   
  Čakajte prosím...
  loading