Az útdíj fizetése alól mentesülő járművek olyan járművek, amelyekre a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok (a továbbiakban: „kijelölt útszakaszok”) használatakor nem kell autópálya-matricát vásárolni. Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege” vagy „Törvény”) 7. § (1) bek. hatályos szövege értelmében az útdíjfizetési kötelezettség alól az alábbi járművek és járműszerelvények mentesülnek:

 • a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának (a továbbiakban: „belügyminisztérium”) járművei, ideértve a belügyminisztérium által kijelölt költségvetési szervezetek és a Rendőrség járműveit,
 • a Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának (a továbbiakban: honvédelmi minisztérium) járművei, ideértve a honvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó és általa kijelölt költségvetési szervezetek járműveit,
 • a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete fegyveres erőinek járművei,
 • küldő állam külön jogszabály alapján szolgálati feladatokat ellátó fegyveres erőinek vagy civil egységeinek járművei,
 • az integrált katasztrófavédelmi rendszeren belül a vonuló állomány, az önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelmi egységek és a Szlovák Vöröskereszt járművei,
 • a koncesszióba vevőt kivéve az állami tulajdonú autópályák és közutak kezelőjének járművei,
 • A Büntetés-végrehajtás járművei,
 • a súlyos egészségkárosodás kompenzálását célzó pénzbeli ellátásokról és egyéb törvények módosításáról szóló 447/2008. törvény 17. §-ával összhangban rokkant parkolókártyával rendelkező személy által regisztrált jármű,
 • annak az üzembentartónak a járműve, aki a szociális szolgáltatásokról és az iparszerű vállalkozásról szóló, az 50/2012. törvénnyel módosított 455/1991. törvény módosításáról szóló 448/2008. törvény hatályos szövege értelmében a járművet szociális szolgáltatás nyújtására használja, ugyanakkor a szociális szolgáltatási tevékenységet nem nyereség elérése céljából végzi, s az adott járművel kapcsolatban a számvitelről szóló 431/2002. törvény hatályos szövege szerint jár el,
 • azok a járművek, melyeknek az üzembentartója a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról és további törvények módosításáról szóló 305/2005. törvény szerinti gyermekvédelmi intézmény,
 • külföldi illetőségű személyek járművei viszonosságot feltételező nemzetközi egyezmény szerint,
 • külön jogszabály szerint a muzeális minősítésű járművek (veterán járművek),
 • külön jogszabály szerint a pénzügyőrség járművei,
 • a Nemzetbiztonsági Hivatal járművei,
 • a Szlovák Információs Szolgálat járművei.

Útdíj fizetése alól mentesülő, de kötelezően regisztrálandó járművek

Az útdíjfizetés alóli mentesség csak akkor vonatkozik a kijelölt jármű- vagyjárműszerelvény-kategóriák üzembentartóira, ha az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7.§ (3) és (4)bek. hatályos szövege értelmében ezeketa járműveket /járműszerelvények az útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (NemzetiAutópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) rendszerében regisztrálják. Amegvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerbe az alábbi járműveketvagy járműszerelvényeket kell kötelezően regisztrálni:

 • az integrált katasztrófavédelmi rendszeren belül a vonuló állomány, az önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelmi egységek és a Szlovák Vöröskereszt járművei,
 • a koncesszióba vevőt kivéve az állami tulajdonú autópályák és közutak kezelőjének járművei,
 • a súlyos egészségkárosodás kompenzálását célzó pénzbeli ellátásokról és egyéb törvények módosításáról szóló 447/2008. törvény 17. §-ával összhangban rokkant parkolókártyával rendelkező személy által regisztrált jármű,
 • annak az üzembentartónak a járműve, aki a szociális szolgáltatásokról és az iparszerű vállalkozásról szóló, az 50/2012. törvénnyel módosított 455/1991. törvény módosításáról szóló 448/2008. törvény hatályos szövege értelmében a járművet szociális szolgáltatás nyújtására használja, ugyanakkor a szociális szolgáltatási tevékenységet nem nyereség elérése céljából végzi, s az adott járművel kapcsolatban a számvitelről szóló 431/2002. törvény hatályos szövege szerint jár el,
 • azok a járművek, melyeknek az üzembentartója a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról és további törvények módosításáról szóló 305/2005. törvény szerinti gyermekvédelmi intézmény,
 • külföldi illetőségű személyek járművei viszonosságot feltételező nemzetközi egyezmény szerint,
 • külön jogszabály szerint a muzeális minősítésű járművek (veterán jármű)
 • külön jogszabály szerint a pénzügyőrség járművei,

Az útdíjfizetés alól mentesülő, a fentiekben felsorolt járművek vagy járműszerelvények üzembentartói a Rendszerüzemeltetőnek (Národná diaľničná spoločnosť, a.s. részvénytársaság) az útdíjfizetés alól mentesülő járművek központi nyilvántartásába vételére irányuló regisztrációs kérelmet kötelesek benyújtani, ezt a „Kérelem útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálására“ formanyomtatványon kell megtennie. Az útdíjfizetés alól mentesülő járművek és/vagy járműszerelvények üzembentartói a kérelemmel együtt a jármű és/vagy járműszerelvény üzembentartójának személyét és a mentesség jogcímét igazoló iratokat kötelesek bemutatni.

Az útdíjfizetés alól mentesülő járművek/járműszerelvények regisztrációjára irányuló kérelem elbírálása és intézése az útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) hatáskörébe tartozik; a társaság küldi meg az adott jármű/járműszerelvény üzembentartójának az útdíjfizetés alól mentesülő jármű/járműszerelvény nyilvántartásba vételéről rendelkező és/vagy azt elutasító határozatot / az erről szóló igazolást.

Útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény üzembentartója/vezetője a kijelölt útszakaszokat díjmentesen kizárólag az útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiállított, az útdíjfizetés aló mentesülő jármű nyilvántartásba vételéről szóló igazolás alapján használhatja.

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű és/vagy járműszerelvény nyilvántartásba vételére irányuló kérelemhez csatolandó iratok és adatok részletes jegyzéke és a regisztráció menete az Ügyfélszolgálat, Díjfizetés alól mentesülő járművek regisztrálása menüpont alatt olvasható. A „Kérelem útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálására“ formanyomtatvány az Ügyfélszolgálat, Letölthető dokumentumok menüpont alatt található.

 

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § (1) bek. d) pontjának hatályos szövege értelmében a díjfizetés alól mentesülő járművek közé tartoznak a küldő állam külön jogszabály alapján szolgálati feladatokat ellátó fegyveres erőinek vagy civil egységeinek járművei és/ vagy járműszerelvényei (a továbbiakban: „fegyveres erők vagy civil egységek járművei/járműszerelvényei).

A fegyveres erők vagy civil egységek útdíjfizetés alól mentesülő járműveit/járműszerelvényeit a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a kijelölt útszakaszok használatát megelőzően köteles regisztrálni. Az iílyen járművek és/vagy járműszerelvények regisztrációjához szükséges adatok részletes jegyzéke az Ügyfélszolgálat, Díjfizetés alól mentesülő járművek regisztrálása menüpont alatt található.

 

Az útdíjfizetés aló mentesülő járművek és/vagy járműszerelvények üzembentartóinak további jogait és kötelességeit az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 7. § hatályos rendelkezései szabályozzák.