A (www.eznamka.sk) internetes portál – az önkiszolgáló ügyfélzónát is beleértve – az ügyfelek számára (az „ügyfél” értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt) a szlovákon kívül az alábbi nyelveken is hozzáférhető: angol, német, magyar, lengyel és orosz.

Az internetes portálon és a portálon hozzáférhető ügyfélzónában az ügyfelek biztonságos módon elsősorban az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

  • autópálya-matrica vásárlása és autópálya-matrica csoportos vásárlása készpénz nélkül fizetőkártyával (elsősorban a vállalkozók számára célszerű),
  • a megvásárolt autópálya-matrica érvényességi idejének ellenőrzése,
  • megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben a járműre/pótkocsira vonatkozó adatok módosítását célzó kérelem és a vonatkozó dokumentumok benyújtása abban az esetben, ha megváltozik a gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszáma vagy a gépjárművet/pótkocsit nyilvántartó ország (azaz nem változik maga a jármű/pótkocsi, sem az autópálya matrica típusa vagy érvényessége),
  • az útdíjfizetés alól mentesülő járműnek vagy járműszerelvénynek a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerbe történő regisztrálásához szükséges kérelem és dokumentumok benyújtása,
  • az ügyfelek kérelmeinek, reklamációinak, észrevételeinek, panaszainak átvétele,
  • az útdíjfizetési kötelezettséggel és az autópálya-matricák árával kapcsolatos általános tájékoztatás (azaz tájékoztatás az aktuális matricatípusokról és díjakról).

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű/járműszerelvény regisztrálására irányuló kérelem és a vonatkozó dokumentumok benyújtásával kapcsolatos részletes tájékoztatás az Ügyfélszolgálat menüpontban a Díjfizetés alól mentesülő járművek regisztrációja cím alatt olvasható.

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben már regisztrált jármű/pótkocsi adatainak módosítására irányuló kérelem és a vonatkozó dokumentumok benyújtásával kapcsolatos információk az Ügyfélszolgálat menüpontban az Adatmódosítás a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben cím alatt olvashatóak.

 

Az értékesítési és az ügyfelekkel való kommunikációt szolgáló kommunikációs csatornákkal és az általuk nyújtott szolgáltatások körével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az Útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései tartalmazzák; a dokumentum az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt található (az „Útdíjbefizetéseket kezelő társaság” fogalom értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt).