Az autópálya-matrica más járműre vagy pótkocsira nem vihető át, ez alól kivételt a közúti közlekedésről és egyéb törvények módosításáról szóló, többször módosított 8/2009. számú törvény 116. § (17) bekezdésében meghatározott esetek képeznek (a jármű addigi tulajdonosa megtartja a korábbi rendszámot tartalmazó rendszámtáblát). Az alább részletezett esetekben azonban az ügyfél igényelheti a megvásárolt érvényes autópálya-matricával rendelkező jármű, illetve pótkocsi regisztrációs adatainak a módosítását.

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilván tartó rendszerben szereplő adatok módosítása abban az esetben igényelhető, ha ugyanannak a járműnek/pótkocsinak a rendszáma és/vagy a járművet/pótkocsit nyilvántartó ország (felségjel) változik meg, azaz nem változik a jármű/pótkocsi, sem pedig a megvásárolt autópálya-matrica típusa és érvényessége, viszont az eredeti tulajdonos nem tartotta meg az eredeti rendszámtáblát. A módosítást az ügyfél elsősorban az alábbi esetekben kérelmezheti:

  • jármű bejelentése a szlovák járműnyilvántartásba,
  • elvesztett vagy eltulajdonított rendszámtábla cseréje, melynek során változik a gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszáma.

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő regisztrációs adatok módosítása a www.eznamka.sk internetes portálon (a Kérelmek, indítványok, reklamációk cím alatt) vagy a kiemelt értékesítési helyeken kérelmezhető, ez utóbbiak jegyzéke az Ügyfélszolgálati irodák menüpontban a Kiemelt értékesítési helyek cím alatt található.

A gépjármű/pótkocsi regisztrációs adatainak módosítását igénylő ügyfél a gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszámát érintő módosítást igazoló alábbi iratokat – az internetes portál használatakor elektronikus formában – köteles bemutatni:

  • az eredeti forgalmi engedély fénymásolata vagy az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó biztosítási kötvény fénymásolata vagy a műszaki/ környezetvédelmi vizsgát igazoló, az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó lap fénymásolata,
  • a jármű új forgalmi engedélyének fénymásolata,
  • a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, egyszerűsített számla vagy a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, számla fénymásolata,
  • amennyiben korábbi szlovák forgalmi rendszám megváltozásáról van szó, fénymásolatban mellékelni kell a korábbi Üzembentartó által kitöltött és aláírt Írásbeli nyilatkozatot arról, hogy beleegyezik az autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő adatok módosításába.

Az eredeti és az új okiratban (a fénymásolatban) minden esetben szerepelnie kell a gépjármű mindkét egyértelmű azonosító adatának, azaz a VIN számnak (alvázszámnak) és a forgalmi rendszámnak is; a VIN számnak azonosnak kell lennie mindkét okiratban (mivel az autópálya-matrica nem vihető át más járműre vagy vontatmányra).

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben végrehajtott módosítások alapján a szolgáltató az ügyfélnek Igazolás adatmódosításról című igazolást ad ki.