A Szlovák Köztársaságban működő elektronikus autópálya-matrica díjfizetési rendszeren belül használható ügyfélszolgálat szolgáltatásai közé tartozik különböző ügyfélbeadványok – kérelmek, reklamációk, észrevételek, panaszok – fogadása és intézése. Az ügyfél (az „ügyfél” értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt) az alábbiakban feltüntetett módon kezdeményezhet reklamációs eljárást:

  • a www.eznamka.sk internetes portálon vagy az eznamka“ mobilalkalmazás segítségével elektronikus nyomtatvány kitöltésével és elküldésével,
  • telefonon az ügyfélvonal (Call centrum) hívásával.

Beadványt (kérelem, reklamáció, észrevétel, panasz) az ügyfél kizárólag szlovák vagy angol nyelven adhat be.

 

Az ügyfélbeadványt, a beadványoknak a Szolgáltató általi feldolgozását és intézését érintő egyéb részletkérdést az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott A matrica megfizetésére vonatkozó általános feltételek vonatkozó rendelkezéseiben (az „Útdíjbefizetéseket kezelő társaság” és a „szolgáltató” értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt); az Általános üzleti feltételek ebben a menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt olvashatóak.