A Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai

Az útdíj beszedése, a megfizetett autópálya-matricák nyilvántartása és ellenőrzése tekintetében az alapvető jogszabály:

 • Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény, amely az alábbiakat szabályozza:
  • a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok (a továbbiakban: kijelölt útszakaszok) használatáért fizetett útdíj beszedése
  • kijelölt útszakaszokat használók jogai és kötelességei,
  • az állami szervek hatásköre,
  • az útdíjbefizetéseket kezelő szervezet hatásköre,
  • ellenőrzés,
  • felelősség és a törvényben rögzített kötelességek megsértéséért járó szankciók.

Az autópálya-matricát érintő egyéb kapcsolódó jogszabályok és végrehajtási rendeletek körébe elsősorban az alábbi tartozik:

 • A kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatáért fizetendő útdíj összegéről szóló 410/2014. számú szlovák kormányrendelet hatályos szövege (a továbbiakban: „az útdíj összegéről szóló 410/2014. számú kormányrendelet hatályos szövege” vagy „rendelet”).

A fenti jogszabályok a www.zbierka.sk és/vagy a https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov internetes portálon hozzáférhetők.

 

Európai uniós jogszabályok

Az autópálya-matricára vonatkozó kötelezően alkalmazandó európai uniós joganyagot elsősorban az alábbi irányelv képviseli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (Különkiadás, EK Hivatalos Lapja L187., 1999.7.20., 7. fejezet, 4. kötet; Helyesbítések a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 157., 2006.6.9.), a 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelv (HL L 363., 2006.12.20.), az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU irányelve (HL L 269., 2011.10.14.), és a 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv (HL L 158., 2013.6.10.).