Lehetőség szerint a legrövidebb időn belül meg kell fizetnie az autópálya-matricát, nem ismeri azonban az összes fizetési lehetőséget, és nem tudja, melyik a leggyorsabb fizetési mód?

1
Milyen előnyei vannak annak, ha interneten vásárolunk autópálya-matricát?

Az internetes matricavásárlás a leggyorsabb és legkényelmesebb módja annak, hogy az ügyfelek (az „ügyfél“ értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt) megvásárolhassák az autópálya-matricát. Ily módon megelőzhetőek azok az esetleges, az autópálya-matrica árát sokszorosan meghaladó összegű büntetések, amelyek abban az esetben fenyegetik az ügyfelet, ha a Szlovák Köztársaság területén található díjköteles autópálya- és autóútszakaszokat megvásárolt autópálya-matrica nélkül használja.

Az internetes matricavásárlás esetén az ügyfeleknek nem kell személyesen felkeresniük az értékesítési helyet, a matrica árát megfizethetik bármikor és bárhol, ahol van internet-hozzáférési lehetőség. Az internetes matricavásárlás egy további előnye az, hogy azonnal ellenőrizhető a jármű megadott regisztrációs adatainak helyessége, valamint az igényelt matrica típusa és érvényessége, s mindez még a fizetés előtt megtehető.

2
Hogyan kell eljárni internetes matricavásárlás esetén?

www.eznamka.sk internetes portál kezdőlapján az ügyfél megnyomja az Autópálya-matrica vásárlás gombot.

A megnyíló oldalon a vásárlási módok közül lehet választani aszerint, hogy az ügyfél egy járműre vagy egy pótkocsira, illetve több járműre vagy több pótkocsira kíván-e azonos típusú autópálya-matricát vásárolni, eszerint választhatja az egyszerű, illetve a csoportos vásárlás opciót.

Ugyanezen az oldalon választja ki az ügyfél azt a járműtípust, amelyre autópálya-matricát kíván vásárolni (jármű, illetve pótkocsi), valamint az igényelt matricatípust (éves, 365 napos, 30 napos, illetve 10 napos). Ezután megnyomja a Vásárlás gombot.

3
Milyen adatokat szükséges megadni internetes matricavásárláskor?

Amennyiben egy járműre vagy pótkocsira vásárol matricát (egyszerű vásárlás), az ügyfél az oldalon megjelenített nyomtatványon a csillaggal jelölt kötelező adatokat tölti ki:

 • A jármű regisztrációs adatai:
  • A jármű rendszáma és a járművet nyilvántartó ország
   (a forgalmi rendszámot betűköz, kötő- vagy gondolatjel, ill. egyéb jelek nélkül kell megadni).
 • Az autópálya-matrica érvényessége
  (a 365 napos, a 30 napos és a 10 napos matrica esetén az érvényesség kezdő napját az ügyfél maga adja meg, éves matrica esetén az autópálya-matrica érvényességének kezdetét és végét a rendszer automatikusan kitölti).
 • Az ügyfél kapcsolattartási adatai:
  • e-mail cím, esetleg mobiltelefonszám,
   (a telefonszámot betűközök nélkül nemzetközi számformátumban kell megadni, pl. szlovákiai szám esetén a szám elé be kell írni a +421 előhívó számot, mobilszámok esetén ki kell hagyni az első nullát).

 

Amennyiben az ügyfél több járműre vagy pótkocsira vásárol egyazon típusú autópálya-matricát (csoportos vásárlás), az ügyfél az oldalon megjelenített nyomtatványon a csillaggal jelölt kötelező adatokat tölti ki:

 • A járművek regisztrációs adatai:
  • A járművek rendszáma és a járműveket nyilvántartó ország
   (a forgalmi rendszámokat betűköz, kötő- vagy gondolatjel, ill. egyéb jelek nélkül kell megadni).
 • Az autópálya-matrica érvényessége
  (a 365 napos, a 30 napos és a 10 napos matrica esetén az érvényesség kezdő napját az ügyfél maga adja meg, éves matrica esetén az autópálya-matrica érvényességének kezdetét és végét a rendszer automatikusan kitölti).
 • Az ügyfél azonosító adatai:
  • Típus (magánszemély, nonprofit szervezet, vállalkozó: egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság).
  • Cégnév, vállalkozás helye, vállalkozás azonosító és adózási azonosító adatai (egyéni vállalkozás) / cégnév, lakcím és állampolgárság (magánszemély)/ cégnév, cégnév, székhely címe, a vállalkozás azonosító és adózási azonosító adatai (társaság) / név és székhely címe (nonprofit szervezet),
  • Az ügyfél részéről kapcsolattartó személy e-mail címe.

A kitöltött nyomtatvány végén az ügyfél bemásolja az oldalon megjelenített hitelesítő kódot, majd a megadott adatokat megerősíti.

4
Hogyan ellenőrizhetőek a megadott adatok az autópálya-matrica megfizetése előtt?

A következő összefoglaló oldalon az ügyfél által megadott valamennyi adat megjelenítődik. Az ügyfél ellenőrzi a rögzített adatok helyességét: a jármű/járművek rendszáma, az autópálya-matrica típusa és érvényessége, ill. az azonosító és a kapcsolattartási adatok. A hibás adatok a Vissza gomb megnyomásával helyesbíthetők. Ha az adatok helyesek, az ügyfél kiválasztja a matrica megfizetésének módját, és minden adatot megerősít.

5
Hogyan történik az interneten vásárolt autópálya-matrica árának a kiegyenlítése?

A fizetőkapu oldalon az ügyfél megadja a kártyaadatokat (a fizetőkártya/bankkártya adatait). A nevet nem tartalmazó fizetőkártyák esetében az ügyfél a kártyatulajdonos nevét adja meg. A megadott fizetési adatok megerősítése után a rendszer automatikusan végrehajtja a tranzakciót. Az autorizáció eredményéről az ügyfél visszajelzést kap.

Sikeres tranzakció (fizetés) esetén a rendszer automatikusan generálja az adóügyi bizonylatot, amely lehet Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, egyszerűsített számla (egyszerű vásárlás esetén), illetve Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, számla (csoportos vásárlás esetén), s felkínálja a letöltés lehetőségét. A rendszer egyúttal PDF formátumban elküldi a bizonylatot az ügyfél által a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címre.

6
Hol található további tájékoztatás?

Az autópálya-matrica megvásárlásával vagy a fizetési módokkal kapcsolatban az ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak:

 • a www.eznamka.sk internetes portálon az Ügyfélszolgálat menüpontban az Autópálya-matrica vásárlása, ill. Útdíjfizetés módja cím alatt,
 • Telefonon a Szolgáltató által üzemeltetett 02 32777 777 ügyfélszolgálati telefonszámon (külföldről kezdeményezett hívás esetén +241 2 32777 777); az operátorok az adott kérelem feltételeivel és benyújtásával kapcsolatos valamennyi további kérdést megválaszolnak. A Kapcsolat menüpont alatt ellenőrizhető, hogy az adott nyelven elérhető-e az ügyfélvonal.

Az ügyfeleknek az autópálya-matrica vásárlásával kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései szabályozzák; az Általános üzleti feltételek az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt olvashatóak. (az „Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet” értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt).