Autópálya-matrica típusok

A Szlovák Köztársaságban az autópálya-matrica csak elektronikus formában létezik. Ez a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok (a továbbiaiban: “kijelölt útszakaszok”) meghatározott időtartamú használatáért fizetendő díj, összege független a megtett út hosszától, illetve attól, hányszor halad át a jármű az adott szakaszon.

A kijelölt útszakaszok használatához szükséges autópálya-matrica típusokat az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 2. § (2) bek. és a 3. § szabályozzák, ennek értelmében a megvásárolt autópálya-matrica egy naptári évre, 365 napra, 30 napra vagy 10 napra érvényes, ugyanakkor:

  • az éves autópálya-matrica az adott naptári év január 1-jétől vagy attól a naptól érvényes, amikor azt a kijelölt útszakaszt használó személy megvásárolta, a matrica a következő naptári év január 31-éig érvényes,
  • a 365 napos autópálya-matrica a kijelölt útszakaszt használó személy által megadott naptól számított 365 napig érvényes,
  • a 30 napos autópálya-matrica a megadott naptól számított 30 napig érvényes,
  • a 10 napos autópálya-matrica a megadott naptól számított 10 napig érvényes.

A decemberben vásárolt 30 és 10 napos matrica az érvényességi idő végéig a következő év januárjában is érvényes.

 

Autópálya-matrica árak

A Törvény értelmében a közlekedési táblával megjelölt díjköteles útszakaszok csak autópálya-matrica megvásárlása után használhatóak. Az egyes matricatípusok árát a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatáért fizetendő útdíj összegéről szóló 410/2014. számú szlovák kormányrendelet hatályos szövege tartalmazza (a továbbiakban „Kormányrendelet”).

 

Az érvényes matricatípusok és áruk az alábbi táblázatban láthatóak (az árak áfával értendők):

 

Autópálya-matrica: JÁRMŰ

3,5 tonna össztömeg alatti két nyomvonalú gépjármű vagy járműszerelvény, a műszakilag megengedett legnagyobb össztömegtől függetlenül az M1 kategóriába tartozó két nyomvonalú gépjármű
ÉRVÉNYESSÉGE

1 ÉV*

ÁRA

60 €

ÉRVÉNYESSÉGE

30 NAP

ÁRA

17 €

ÉRVÉNYESSÉGE

10 NAP

ÁRA

12 €

ÉRVÉNYESSÉGE

365 NAP

ÁRA

60 €

 

Autópálya-matrica: PÓTKOCSI

O1 és O2 kategóriájú pótkocsi, ha az M1, N1 kategóriájú gépjármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömege és a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb össztömege együttesen meghaladja a 3,5 tonnát
 
ÉRVÉNYESSÉGE

1 ÉV*

ÁRA

60 €

ÉRVÉNYESSÉGE

30 NAP

ÁRA

17 €

ÉRVÉNYESSÉGE

10 NAP

ÁRA

12 €

ÉRVÉNYESSÉGE

365 NAP

ÁRA

60 €

* Az éves autópálya-matrica az adott naptári év január 1-jétől vagy attól a naptól érvényes, amikor azt a kijelölt útszakaszt használó személy megvásárolta, a matrica a következő naptári év január 31-éig érvényes.

 

A szükséges autópálya-matrica típusa és mennyisége

A Törvény 2.§ és 5. §-a értelmében, valamint a Kormányrendelet 1. §-ával összhangban autópálya-matricát kell vásárolni járműre, a 3,5 t műszakilag megengedett össztömeget meghaladó járműszerelvények esetében pedig a pótkocsira is.

A fentieket az alábbi táblázatokban mutatjuk be; ezek azt ábrázolják, hogy járműkategóriától és a jármű, illetve a járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömegétől függően hány és milyen típusú autópálya-matricát kell vásárolni (a jármű legnagyobb megengedett össztömegére és a járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömegére vonatkozó adat a forgalmi engedély 1. részében található):

 

JÁRMŰ

3,5 tonna össztömeg alatti két nyomvonalú jármű, a legnagyobb műszakilag megengedett össztömegtől függetlenül az M1 kategóriába tartozó két nyomvonalú jármű

Szükséges autópálya-matrica: JÁRMŰRE

 
A kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatához autópálya-matricát kell vásárolni, ez a kötelezettség kizárólag csak JÁRMŰRE vonatkozik.
 

3,5 t össztömeg alatti JÁRMŰSZERELVÉNY

3,5 t össztömeg alatti két nyomvonalú járműszerelvény (azaz jármű + pótkocsi)

Szükséges autópálya-matrica: JÁRMŰRE

 
A kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatához autópálya-matricát kell vásárolni, ez a kötelezettség kizárólag csak JÁRMŰRE vonatkozik.
 

3,5 t össztömeg feletti JÁRMŰSZERELVÉNY

M1, N1 kategóriájú gépjárműből, valamint O1 és O2 pótkocsiból álló két nyomvonalú járműszerelvény (azaz jármű + pótkocsi), amennyiben a járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát.

Szükséges autópálya-matrica: JÁRMŰRE + PÓTKOCSIRA

 
 
A kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatához autópálya-matricát kell vásárolni, ez a kötelezettség mind a JÁRMŰRE, mind az PÓTKOCSIRA vonatkozik.

FONTOS:
A fenti jogszabályi tényállás értelmében a 3,5 t össztömeget meg nem haladó járműszerelvények esetében a pótkocsira NEM SZÜKSÉGES autópálya-matricát vásárolni, azaz a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatáért csak a járműre kell autópálya-matricát vásárolni.

 

Az útdíj fizetésére kötelezett járművekről részletes tájékoztatás az Útdíj fizetésére kötelezett járművek menüpontban. Az autópálya-matrica árának kiegyenlítésével (az autópálya-matrica vásárlásával és a fizetési módokkal), a már megfizetett autópálya-matrica érvényességével, illetve ügyfélkérelem, indítvány vagy reklamáció benyújtásának lehetőségeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás az Ügyfészolgálat menüpont alatt olvasható.