Alapinformációk

Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege“ vagy „Törvény”) értelmében a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használatáért fizetendő útdíj beszedésének és a megvásárolt autópálya-matrica nyilvántartásának területén az érintett járművek/járműszerelvények vonatkozásában az üzembentartók és járművezetők kötelezettségeinek ellenőrzését (a továbbiakban: „ellenőrzés” vagy „autópálya-matrica megfizetésének ellenőrzése”) szabályozó rendelkezéseket elsősorban a Törvény 8–16b. §-ai tartalmazzák; ezek többek között meghatározzák:

  • az ellenőrzésért felelős személyek körét,
  • az ellenőrzést végző személyek jogköreit és felelősségük mértékét,
  • az útdíj matrica formájában történő megfizetésének ellenőrzése céljából gyűjtött adatok körét,
  • a törvény megsértésének minősülő szabálysértési és közigazgatási szabályszegési tényállásokat és az ilyen szabálysértésekért és közigazgatási szabályszegésekért kiróható bírságok összegét.

 Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény fenti rendelkezéseinek hatályos szövege értelmében az érintett  járművek/járműszerelvények vonatkozásában az üzembentartók és a járművezetők útdíjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek ellenőrzését az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) vagy az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által megbízott személyek a közúti közlekedés biztonsága és folyamatossága tekintetében törvényességi felügyeletet gyakorló Szlovák Köztársaság Rendőrségével karöltve végzik.

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény vonatkozó rendelkezéseinek hatályos szövege értelmében az érintett járművek/járműszerelvények vonatkozásában útdijfizetési kötelezettséggel terhelt üzembentartók és járművezetők kötelezettségeinek ellenőrzésével kapcsolatos további tájékoztatást a Törvény 8. §-ával összhangban az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) nyújt.