Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege” vagy „Törvény”) 2. § (1) bek. a) és b) pontjainak hatályos szövege értelmében a közúti jelzéssel kijelölt autópálya- és autóútszakaszok (a továbbiakban: „kijelölt útszakaszok”) használatáért útdíj fizetésére kötelezett járműkategóriák:  

  • a 3,5 tonna össztömeg alatti két nyomvonalú gépjármű vagy járműszerelvény,
  • a legnagyobb megengedett össztömegtől függetlenül az M1 kategóriába műszakilag tartozó két nyomvonalú gépjármű,
  • a legnagyobb megengedett össztömegtől függetlenül az M1 vagy N1 kategóriába műszakilag tartozó két nyomvonalú gépjárművekből álló járműszerelvények.

    (a továbbiakban együtt: „útdíj fizetésére kötelezett járművek” vagy díjköteles járművek”).

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény 4. §-ának hatályos szövege értelmében az útdíjfizetéssel kapcsolatban a járművezetőnek/járműszerelvény vezetőjének és a jármű/járműszerelvény üzembentartójának az alábbi kötelességei vannak:

  • a járművezető vagy a járműszerelvény vezetője a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használata előtt autópálya-matricát köteles vásárolni,
  • a jármű vagy a járműszerelvény üzembentartója köteles arról gondoskodni, hogy a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használata során az adott járműre, járműszerelvényre vonatkozó díjfizetési kötelezettség teljesítve legyen.

Autópálya-matrica vásárlásakor az útdíj fizetésére kötelezett jármű és/vagy járműszerelvény vezetője/üzembentartója az autópálya-matrica központi nyilvántartásba vétele céljából a jármű és az autópálya-matrica adatait a rendszerüzemeltető (a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. társaság) rendelkezésére köteles bocsátani. A szolgáltatandó adatok körét l. az Ügyfélszolgálat, Díjfizetésre kötelezett járművek nyilvántartása menüpont alatt.