Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. sz. törvény (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. számú törvény hatályos szövege”) 5. § (1) bek. hatályos szövege értelmében autópálya-matrica vásárlásakor az ügyfél a szolgáltató számára az alábbi adatokat köteles megadni (az „ügyfél” és a „szolgáltató“ fogalmának meghatározását l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt):

  • az O1 és O2 kategóriába tartozó gépjármű vagy pótkocsi forgalmi rendszáma,
  • jármű bejegyzési országa,
  • jármű típusa, azaz hogy gépjárműről vagy pótkocsiról van szó,
  • autópálya matrica érvényessége, ill. érvényességének kezdő időpontja,
  • kapcsolattartási adatok dokumentumok, elektronikus üzenetek stb. küldése céljából, amennyiben rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ügyfél az internetes portálon bonyolított csoportos autópálya-matrica vásárlás mellett dönt, a fenti adatokon kívül a Szolgáltatónak az alábbi adatokat is köteles megadni:

  • ha a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély: cégnév, vállalkozás székhelye/telephelye; amennyiben a jármű vagy járműszerelvény üzemben tartója más magánszemély: utó- és családi név, születési dátum, lakcím, állampolgárság;
  • ha a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója vállalkozói tevékenységet folytató jogi személy: cégnév, vállalkozás székhelye, amennyiben a jármű vagy járműszerelvény üzembentartója nem vállalkozó jogi személy: név és székhely címe.
  • statisztikai számjel (KSH-szám),
  • adószám,
  • közösségi adószám, valamint a nyilvántartó ország megnevezése (felségjel).

FONTOS:
A fentiekben közölt adatok helyességéért kizárólag az ügyfél a felel. Amennyiben a közölt adat hibás és/vagy hiányos, az ügyfél haladéktalanul, legkésőbb azonban a hiba észlelését követő 15 percen belül köteles a Szolgáltatót a helyesbítésről, pótlásról és/vagy módosításról tájékoztatni.

Az ügyfél felelőssége az is, hogy egy gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszámához rendelt egyetlen érvényes, a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben regisztrált autópálya-matricát vásároljon.

 

Az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos rendelkezései szerint útdíj fizetésére kötelezett járművek/ járműszerelvények részletes specifikációja a Díjköteles járművek menüpontban az Útdíj fizetésére kötelezett járművek cím alatt található.

A további jogok és kötelezettségek az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott A matrica megfizetésére vonatkozó általános feltételek vonatkozó rendelkezéseiben; a szöveg ebben a menüpontban, a Letölthető dokumentumok cím alatt olvasható (az „Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet” meghatározását l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt).