Alapvető információk

A Szlovák Köztársaságban 2015. december 1-jétől üzemel a gyorsforgalmi úthálózat kijelölt szakaszainak használatáért autópálya-matrica formájában fizetett útdíjat nyilvántartó elektronikus rendszer (a továbbiakban „elektronikus autópálya-matrica díjfizetési rendszer“). Az autópálya-matrica díjfizetési rendszer elektronizálása változást hozott a matricák megjelenési formájában is: a papír alapú autópálya-matricákat az elektronikus matricák váltották fel.

A díjfizetés ellenében használható úthálózatot a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok alkotják (a továbbiakban: „kijelölt útszakaszok“). A csak autópálya-matricával használható kijelölt autópálya- és autóútszakaszok jegyzékét az útdíjbefizetéseket kezelő társaság (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) adja ki. A csak autópálya-matricával használható kijelölt útszakaszokról a Díjköteles úthálózat menüpont alatt található részletes tájékoztatás.

A Szlovák Köztársaság területén a kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használata előtt autópálya-matricát szükséges vásárolni alapesetben azokra a gépjárművekre, amelyeknek a műszakilag megengedett össztömege nem éri el a 3,5 tonnát. Adott jogszabályi feltételek teljesítése esetén e járművek bizonyos csoportjai mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól. A díjfizetésre kötelezett és a díjfizetés alól mentesülő járművek pontos meghatározását az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege tartalmazza (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege“). Az útdíj fizetésére kötelezett járművekről részletes tájékoztatás az Útdíj fizetésére kötelezett járművek menüpontban, a díjfizetés alól mentesülő járműkategóriákról részletes tájékoztatás az Útdíj fizetése alól mentesülő járművek menüpontban olvasható.

Az autópálya-matricáért fizetendő díj összege az úthasználati jogosultság időtartamától függ, tehát független a megtett út hosszától. A Szlovák Köztársaságban éves, 365 napos, 30 napos vagy 10 napos autópálya-matricák vannak használatban. Az autópálya-matrica díja a gépjármű és a pótkocsi (utánfutó) műszakilag megengedett össztömegétől függ. A díj összegét, azaz az egyes matricatípusok árát a Szlovák Köztársaság kormánya rendeletben állapítja meg. Az aktuális matricatípusokról és díjakról az Autópálya-matrica: típusok és árak link alatt olvasható részletes tájékoztatás.

 

Hogyan működik a rendszer

Az elektronikus autópálya-matrica díjfizetési rendszer a díjköteles járművek, ill. pótkocsik után megfizetett útdíjak (matricák) központi nyilvántartásán alapszik, itt kerülnek rögzítésre az adott jármű adatai, valamint a megvásárolt autópálya-matrica típusa és érvényességi ideje.

A kijelölt autópálya- és autóútszakaszok használata előtt a jármű vagy a járműszerelvény vezetője autópálya-matricát köteles vásárolni. A díjköteles útszakaszokat használó járműre vagy járműszerelvényre vonatkozó díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a jármű vagy a járműszerelvény üzembentartójának kötelessége gondoskodni.

Az autópálya-matricát az ügyfél elektronikus értékesítési csatornák segítségével – internetes portálon, mobil berendezésen futtatott mobilalkalmazással vagy az értékesítési hálózatban – vásárolhatja meg. Az utóbbit a leginkább üzemanyagtöltő állomásokon létesített értékesítési pontok vagy a határátkelőhelyeken működő önkiszolgáló berendezések alkotják. Az autópálya-matrica megfizethető bankkártyával (értékesítési pontokon, internetes portálon, mobilalkalmazás vagy önkiszolgáló berendezés révén) vagy készpénzben (az értékesítési pontokon).

Az elektronikus autópályadíj megfizetését követően az ügyfél egy nyugtát (autópálya-matrica vásárlást igazoló bizonylatot) kap; ez a hatályos szlovákiai jogszabályok értelmében adóügyi bizonylatnak minősül. Az egyéb kötelező információkon kívül a bizonylaton szerepelnek a jármű azonosító adatai (típus, forgalmi rendszám, a járművet nyilvántartó ország megnevezése), valamint a vásárolt autópálya-matrica típusa és érvényességi ideje.

Az egyes ügyfélfolyamatok részletes leírása (pl. az autópálya-matrica vásárlásakor szolgáltatott adatok köre, a díjfizetés alól mentesülő járművek nyilvántartásához szükséges dokumentumok és a regisztrálás menete, az ügyfélkérelmek, indítványok benyújtásának módja és lehetősége stb.) az Ügyfészolgálat menüpont alatt olvasható.

Az egyes értékesítési és kommunikációs csatornák leírása, az ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatások köre és az értékesítési helyek jegyzéke (címmel együtt) az Ügyfélszolgálati irodák menüpont alatt található.