A vonatkozó jogszabály értelmében az adott jármű mentesülhet a díjfizetési kötelezettség alól, Ön azonban nem tudja, hogyan kell ezt intézni?

1
Ki nyújthat be kérelmet?

Útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrációjára irányuló kérelmet (a továbbiakban: „kérelem“) közvetlenül az adott jármű/járműszerelvény üzembentartója nyújthat be. Amennyiben az illető rokkant parkolókártyával rendelkező súlyosan egészségkárosodott (mozgáskorlátozott) személy, a kérelmet az általa megbízott személy, pl. törvényes képviselője is benyújthatja (a továbbiakban: „kérelmező“).

Az autópálya-matricáról és egyéb törvények módosításáról szóló 488/2013.  törvény  vonatkozó hatályos rendelkezései (a továbbiakban: „az autópálya-matricáról szóló 488/2013. törvény hatályos szövege“) értelmében az útdíjfizetés alól mentesülő, de az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezetnél kötelezően regisztrálandó jármű-/ és járműszerelvény-kategóriák jegyzéke a Díjköteles járművek menüpontban az Útdíj fizetése alól mentesülő járművek cím alatt olvasható.

2
Milyen adatokat kell feltüntetni a kérelemben?

A kérelmező (rokkant parkolókártya tulajdonosa) a Kérelem rokkantkártya-tulajdonos részére autópálya- és autóút díjmentes használatára formanyomtatványt tölt ki, amelyben az alábbi adatokat tünteti fel:

 • A jármű útdíjfizetés alóli mentesítését kérelmező személy azonosító adatai (azaz a rokkantkártya-tulajdonos adatai):
  • utónév és családi név, születési idő, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél száma,
  • kapcsolattartási adatok: telefonszám és/vagy e-mail cím.
 • A jármű (vagy járműszerelvény) adatai:
  • a jármű forgalmi rendszáma,
  • a járművet vagy pótkocsit nyilvántartó ország.
 • A kérelemhez csatolandó mellékletek (a jármű és a rokkantkártya-tulajdonos azonosítását szolgáló iratok):
  • a törzskönyv mindkét oldalának a másolata (a forgalmi engedély, II. rész vagy a forgalmi engedély vagy törzskönyv),
  • a parkolókártya mindkét oldalának másolata.

A kérelmező (minden más kérelmező) Kérelem autópálya- és autóút díjmentes használatára nyomtatványt tölti ki, ebben az alábbi adatokat adják meg:

 • A jármű/járműszerelvény üzembentartójának azonosító adatai:
  • név, alapítás napja, székhely címe
 • A kérelmező kapcsolattartás adatai: a jármű/járműszerelvény üzembentartójának nevében eljárni jogosult személyek:
  • utónév és családi név, születési idő, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél száma,
  • kapcsolattartási adatok: telefonszám és/vagy e-mail cím.
 • A jármű (vagy járműszerelvény) adatai:
  • a jármű/járművek forgalmi rendszáma,
  • a járművet/járműveket vagy pótkocsit /pótkocsikat nyilvántartó ország.
 • A kérelemhez csatolandó mellékletek (a jármű és a jármű/járműszerelvény azonosítását szolgáló iratok ):
  • a törzskönyv mindkét oldalának a másolata (a forgalmi engedély, II. rész vagy a forgalmi engedély vagy törzskönyv),
  • alapító okirat másolata.
3
Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?

A kitöltött kérelmet a szükséges mellékletekkel (iratokkal) együtt a kérelmezők az alábbi módokon nyújthatják be a Szolgáltatónak:

 • a kerületi székhelyeken működő kiemelt értékesítési helyeken,
 • www.eznamka.sk internetes portál segítségével a Kérelmek, indítványok, reklamáció menüpontban > beadvány típusa „Kérelem“ > „Díjmentességi kérelem” (ebben az esetben a kérelmet és a fenti dokumentumokat elektronikus formában kell benyújtani).
4
Hogyan történik a kérelmek elintézése?

Az útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálására irányuló kérelem elbírálása és intézése az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet (Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság / Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) kizárólagos döntési jogkörébe tartozik; a társaság a kérelemről a lehető legrövidebb időn belül dönt. Az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet jogkörébe tartozik az útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálásáról vagy a kérelem elutasításáról hozott határozat megküldése az kérelmező számára.

Ha az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet a kérelemnek eleget tesz, a kérelmezőnek Döntés útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálása iránti kérelemről – jóváhagyás címmel igazolást állít ki a jármű regisztrálásáról. Egyúttal a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben a díjfizetés alól mentesülő járművek jegyzékében a szóban forgó jármű adatai regisztrálásra kerülnek.

Ellenkező esetben, tehát ha az Útdíjbefizetéseket kezelő szervező a kérelmet elutasítja, a kérelmezőnek Döntés útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálása iránti kérelemről – elutasítás című határozatot küld.

5
Hol találhatóak a kérelemhez szükséges dokumentumok?

Az  útdíjfizetés alól mentesülő jármű vagy járműszerelvény regisztrálását kérelmező személyek az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt találják a kérelemhez szükséges alábbi dokumentumokat:

 • Kérelem rokkantkártya-tulajdonos részére autópálya- és autóút díjmentes használatára, illetve Kérelem autópálya- és autóút díjmentes használatára formanyomtatványok,
 • A Szolgáltató által üzemeltetett kiemelt értékesítési helyek jegyzéke, ahol az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrálása iránti kérelem benyújtható,
 • A Szolgáltató útmutatását arról, hogyan kell a kérelmet benyújtani: Díjmentesség iránti kérelem – eljárás (rokkant), ill. Díjmentesség iránti kérelem – eljárás (berendezések).
 • Az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek.
6
Hol található további tájékoztatás?

Az útdíj fizetése alól mentesülő járművek regisztrálásával, valamint az útdíj fizetése alól mentesülő járművek üzembentartóinak jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban az ügyfelek részletesebb tájékoztatást kaphatnak:

 • a www.eznamka.sk internetes portálon a Díjköteles járművek menüpontban az Útdíj fizetése alól mentesülő járművek cím alatt,
 • Telefonon a Szolgáltató által üzemeltetett 02 32777 777 ügyfélszolgálati telefonszámon (külföldről kezdeményezett hívás esetén +241 2 32777 777); az operátorok az adott kérelem feltételeivel és benyújtásával kapcsolatos valamennyi további kérdést megválaszolnak. A Kapcsolat menüpont alatt ellenőrizhető, hogy az adott nyelven elérhető-e az ügyfélvonal.