Adott járműre érvényes autópálya-matricával rendelkezik, ám megváltoztak a jármű regisztrációs adatai, és nem tudja, hogyan kérelmezze az adatmódosítást?

1
Mikor kérelmezhető adatmódosítás a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben?

A Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az autópálya-matrica más jármjűre vagy pótkocsira nem vihető át.

Az alább részletezett esetekben azonban az ügyfél (az „ügyfél” és az „Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet“ fogalmának meghatározását l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt) kérelmezheti a megvásárolt érvényes autópálya-matricával rendelkező jármű, illetve pótkocsi regisztrációs adatainak a módosítását (a továbbiakban: „kérelmező”).

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő adatok módosítása csak abban az esetben kérhető, ha ugyanannak a járműnek/pótkocsinak a rendszáma és/vagy a járművet/pótkocsit nyilvántartó ország (felségjel) változik meg, ez azt jelenti, hogy nem változik a jármű/pótkocsi, sem pedig a megvásárolt autópálya-matrica típusa és érvényessége.  A módosítást az ügyfél elsősorban az alábbi esetekben kérelmezheti:

  • külföldön vagy a Szlovák Köztársaságon belül más járásban nyilvántartott jármű bejelentése a szlovák járműnyilvántartásba,
  • elvesztett vagy eltulajdonított rendszámtábla cseréje, melynek során változik a gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszáma..
2
Milyen adatokat kell feltüntetni a kérelemben?

A kérelmező kitölti a „Kérelem a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok módosítására” formanyomtatványt ; a kérelemmel együtt a Szolgáltatónak az alábbi – a jármű/pótkocsi forgalmi rendszámát érintő módosítást igazoló  – iratokat köteles bemutatni:

  • az eredeti forgalmi engedély fénymásolata,  ill. az eredeti forgalmi rendszámra kiállított kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás megfizetését igazoló okmány (ún. fehér kártya) fénymásolata vagy az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó biztosítási kötvény fénymásolata vagy az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó (megfelelt minősítésű) műszaki adatlap / környezetvédelemi igazoló lap fénymásolata,
  • a járműúj forgalmi engedélyének
  • a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, egyszerűsített számla vagy a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, számla fénymásolata.
3
Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kitöltött kérelmet és a szükséges mellékleteket (iratokat) az ügyfél az alábbi módokon nyújthatja be a Szolgáltatónak:

  • A kerületi székhelyeken működő kiemelt értékesítési helyeken; ezek jegyzéke az Ügyfélszolgálati irodák menüpontban a Kiemelt értékesítési helyek cím alatt található,
  • a www.eznamka.sk internetes portál segítségével a Kérelmek, indítványok, reklamációk menüpont alatt > beadvány típusa Kérelem > tárgy  „E-matrica befizetések nyilvántartásában szereplő adatok módosítása iránti kérelem, (ebben az esetben a fenti dokumentumokat elektronikus formában kell benyújtani).
4
Hogyan történik a kérelmek elintézése?

Amennyiben az adatmódosítási kérelem teljes és megalapozott, a Szolgáltató (a „Szolgáltató” értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt) a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben végrehajtja az adatmódosítást, s a kérelmezőnek Igazolás adatmódosításról  című igazolást állít ki, ezt PDF formátumban elküldi a kérelmező által megadott kapcsolattartási e-mail címre.  Ha a kérelmező a kapcsolattartáshoz mobilszámot is megadott, az autópálya-matrica adatainak módosításáról kiállított igazolást SMS-üzenet formájában is megkapja.

5
Hol található további tájékoztatás?

A megvásárolt autópálya-matricák rendszerében szereplő járműadatok módosításával kapcsolatban az ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak:

Az ügyfeleknek a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok módosításával kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései szabályozzák; az Általános üzleti feltételek az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt olvashatóak (az „Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet“ fogalmának meghatározását l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt).