Adott járműre érvényes autópálya-matricával rendelkezik, ám megváltoztak a jármű regisztrációs adatai, és nem tudja, hogyan igényelheti az adatmódosítást?

1
Mikor igényelhető adatmódosítás a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben?

A Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek (A matrica megfizetésére vonatkozó általános feltételek) vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az autópálya-matrica más járműre vagy pótkocsira nem vihető át, ez alól kivételt a közúti közlekedésről és egyéb törvények módosításáról szóló, többször módosított 8/2009. számú törvény 116. § (17) bekezdésében meghatározott esetek képeznek (a jármű addigi tulajdonosa megtartja a korábbi rendszámot tartalmazó rendszámtáblát).

Az alább részletezett esetekben azonban az ügyfél igényelheti a megvásárolt érvényes autópálya-matricával rendelkező jármű, illetve pótkocsi regisztrációs adatainak a módosítását (a továbbiakban: „kérelmező”).

A megvásárolt autópálya-matricákat nyilván tartó rendszerben szereplő adatok módosítása abban az esetben igényelhető, ha ugyanannak a járműnek/pótkocsinak a rendszáma és/vagy a járművet/pótkocsit nyilvántartó ország (felségjel) változik meg, azaz nem változik a jármű/pótkocsi, sem pedig a megvásárolt autópálya-matrica típusa és érvényessége, viszont az eredeti tulajdonos nem tartotta meg az eredeti rendszámtáblát. A módosítást az ügyfél elsősorban az alábbi esetekben kérelmezheti:

  • jármű bejelentése a szlovák járműnyilvántartásba,
  • elvesztett vagy eltulajdonított rendszámtábla cseréje, melynek során változik a gépjármű/pótkocsi forgalmi rendszáma.
2
Milyen adatokat kell feltüntetni a kérelemben?

A kérelmező kitölti a www.eznamka.sk portálon (a Kérelmek, indítványok, reklamációk cím alatt található) „Kérelem a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok módosítására” formanyomtatványt ; a kérelemmel együtt a Szolgáltatónak az alábbi – a jármű/pótkocsi forgalmi rendszámát érintő módosítást igazoló – iratokat köteles bemutatni:

  • az eredeti forgalmi engedély fénymásolata vagy az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó biztosítási kötvény fénymásolata vagy a műszaki/ környezetvédelmi vizsgát igazoló, az eredeti forgalmi rendszámot tartalmazó lap fénymásolata,
  • a jármű új forgalmi engedélyének fénymásolata,
  • a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, egyszerűsített számla vagy a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, számla fénymásolata,
  • amennyiben korábbi szlovák forgalmi rendszám megváltozásáról van szó, fénymásolatban mellékelni kell a korábbi Üzembentartó által kitöltött és aláírt Írásbeli nyilatkozatot arról, hogy beleegyezik az autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő adatok módosításába.
3
Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kitöltött kérelmet és a szükséges mellékleteket (iratokat) az ügyfél az alábbi módokon nyújthatja be a Szolgáltatónak:

  • A kerületi székhelyeken működő kiemelt értékesítési helyeken; ezek jegyzéke az Ügyfélszolgálati irodák menüpontban a Kiemelt értékesítési helyek cím alatt található,
  • a www.eznamka.sk internetes portál segítségével a „Kérelmek, indítványok, reklamációk” menüpont alatt > beadvány típusa „Kérelem” > tárgy „E-matrica befizetések nyilvántartásában szereplő adatok módosítása iránti kérelem” vagy a „Matrica adatainak helyesbítése vagy módosítása” menüpont alatt > „Autópálya-matrica adatainak módosítása”. (ebben az esetben a fenti dokumentumokat elektronikus formában kell benyújtani).
4
Hogyan történik a kérelmek elintézése?

Amennyiben az adatmódosítási kérelem teljes és megalapozott, a Szolgáltató a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben végrehajtja az adatmódosítást, s a kérelmezőnek Igazolás adatmódosításról című igazolást állít ki, ezt PDF formátumban elküldi a kérelmező által megadott kapcsolattartási e-mail címre. Ha a kérelmező a kapcsolattartáshoz mobilszámot is megadott, az autópálya-matrica adatainak módosításáról kiállított igazolást SMS-üzenet formájában is megkapja.

5
Hol található további tájékoztatás?

A megvásárolt autópálya-matricák rendszerében szereplő járműadatok módosításával kapcsolatban az ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak:

  • a www.eznamka.sk internetes portálon az Ügyfélszolgálat menüpontban az Adatmódosítás a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben cím alatt,
  • telefonon a Szolgáltató által üzemeltetett 02 32777 777 ügyfélszolgálati telefonszámon (külföldről kezdeményezett hívás esetén +241 2 32777 777); az operátorok az adott kérelem feltételeivel és benyújtásával kapcsolatos valamennyi további kérdést megválaszolnak. A Kapcsolat menüpont alatt ellenőrizhető, hogy az adott nyelven elérhető-e az ügyfélvonal.

Az ügyfeleknek a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok módosításával kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek (A matrica megfizetésére vonatkozó általános feltételek) vonatkozó rendelkezései szabályozzák, a dokumentum az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt olvashatóak.