Az alábbiakban feltüntetett, a Kijelölt közútszakaszok használatához szükséges Autópálya-matrica elektronikus megvásárlására és a kifizetések nyilvántartására vonatkozó alapfogalmak csakis kizárólag tájékoztató jellegűek.

– az autópálya vagy gyorsforgalmi út azon útjelzésekkel megjelölt szakaszát jelenti, amely a Törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a szükséges Autópálya-matrica megvásárlását követően használható.

– a Törvény szerint Kijelölt közútszakaszok használatáért járó időarányos útdíj kifizetését jelenti, mely kizárólag elektronikus formában létezik.

– azt az időszakot jelenti, amelyre az Autópálya-matricát megvásárolták. A Törvény 2. §-ának rendelkezése értelmében az Autópálya-matrica megvehető a naptári évre, 365 napra, 30 napra vagy 10 napra, a megtett utak számától függetlenül, miközben:

  • az éves Autópálya-matrica az adott naptári év január 1. napjától a következő naptári év január 31. napjáig érvényes;
  • a 365 napos autópálya-matrica a kijelölt útszakaszt használó személy által megadott naptól számított 365 napig érvényes;
  • a 30 napos Autópálya-matrica 30 napig érvényes, beleértve az Ügyfél által meghatározott napot is;
  • a 10 napos Autópálya-matrica 10 napig érvényes, beleértve az Ügyfél által meghatározott napot is.

– a Törvény 2. § 1. bekezdés rendelkezése értelmében kétnyomú gépjármű vagy 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járműszerelvény, és az M1 kategóriába műszakilag tartozó kétnyomú gépjármű, a megengedett maximális össztömegtől függetlenül (a továbbiakban mint „Jármű“ is), továbbá az M1 vagy N1 kategóriába műszakilag tartozó gépjárművekkel kialakított kétnyomú járműszerelvény, a járműszerelvényt illetően megengedett maximális össztömegtől függetlenül (a továbbiakban mint „Járműszerelvény“ is), amely az útjelzésekkel kijelölt közútszakaszok használatáért Autópálya-matrica vásárlására kötelezett abban az esetben, ha az adott Járműre vagy Járműszerelvényre a Törvény 7. § 1. bekezdés rendelkezése értelmében nem vonatkozik az Autópálya-matrica vásárlása alóli mentesség.

– a közúti közlekedésben részt vevő járművek üzemeltetésének feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 725/2004 Tt. sz. törvény 2. § c) pontja hatályos rendelkezésének értelmében olyan motor nélküli jármű, melyet más jármű általi vontatásra szántak, amellyel együtt járműszerelvényt alkot, miközben az Autópálya-matrica vásárlását illető kötelezettség az O1 és O2 kategóriába tartozó járművekre vonatkozik.

– olyan Jármű vagy Járműszerelvény, mely a Törvény 7. § 1. bekezdés rendelkezése értelmében mentesül a Kijelölt közútszakaszok használatához szükséges Autópálya-matrica megvásárlásának kötelezettsége alól.

(járműszerelvény esetében a „Járműszerelvény üzemeltetője“) – a közúti közlekedésben részt vevő járművek üzemeltetésének feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 725/2004 Tt. sz. törvény 2. § am) pontja hatályos rendelkezésének értelmében a jármű tulajdonosa vagy az általa megjelölt, a jármű forgalmi engedélye I. és II. részét birtokló személy, akik be vannak jegyezve a jármű forgalmi engedélye I. és II. részében, és jogosultak dönteni a jármű használatáról, vagy a jármű tulajdonosa vagy az általa meghatározott, a jármű forgalmi engedélyét birtokló személy, akik jogosultak dönteni a jármű használatáról.

A Jármű üzemeltetője (járműszerelvény esetében a „Járműszerelvény üzemeltetője“) köteles gondoskodni arról, hogy a Kijelölt közútszakaszoknak a Jármű vagy Járműszerelvény általi használata során eleget tegyenek az Autópálya-matrica vásárlását illető kötelezettségnek, a Törvény 4. § 2. bekezdés rendelkezése értelmében.

(járműszerelvény esetében a „Járműszerelvény vezetője“) – az a járművezető, aki jogosult a Jármű üzemeltetőjének járművét vezetni, és ezt a tényt a jármű forgalmi engedélyével, törzskönyvével vagy más hasonló okirattal igazolja.

A Járművezető (járműszerelvény esetében a „Járműszerelvény vezetője“) a Törvény 4. § 1. bekezdés rendelkezése értelmében köteles a Kijelölt közútszakaszok használatához szükséges Autópálya-matricát megvásárolni.

(járműszerelvény esetében az „Autópálya-matrica vásárlása alól mentesített Járműszerelvény üzemeltetője“) – a Jármű üzemeltetője/Járműszerelvény üzemeltetője, a Törvény 7. § rendelkezése értelmében.

– a Járművezető vagy a Járműszerelvény vezetője, aki a Törvény értelmében köteles a Kijelölt közútszakaszok használatához szükséges Autópálya-matricát megvásárolni, vagy a Jármű üzemeltetője vagy a Járműszerelvény üzemeltetője, aki köteles gondoskodni arról, hogy a kijelölt közútszakaszoknak a jármű vagy járműszerelvény általi használata során eleget tegyenek az Autópálya-matrica vásárlását illető kötelezettségnek. Ügyfélnek számít bármely más személy, aki az Értékesítési hely, Ügyfélvonal vagy az elektronikus csatornák (www.eznamka.sk internetes portál és a mobileszközökhöz használt „eznamka“ mobilapplikáció) útján érdeklődik az Autópálya-matrica megvásárlásával kapcsolatos kérdések iránt, vagy szándékában áll Autópálya-matricát vásárolni bármilyen Járműhöz/Járművekhez vagy Pótkocsihoz/Pótkocsikhoz, az adott Járművet/Járműveket vagy Pótkocsit/Pótkocsikat illető jog- vagy egyéb viszonyától függetlenül, ill. a vásárlást kivitelezi.

– olyan hely, ahol az Autópálya-matrica vásárlása keretén belül elsősorban a következő szolgáltatásokat biztosítják az Ügyfelek részére: Autópálya-matrica vásárlása készpénzért és készpénzhasználat nélkül, Fizetőkártya (bankkártya) segítségével, Igazolások kiállítása, általános jellegű információk közlése, tájékoztatás az Autópálya-matrica vásárlását illető kötelezettségről és a reklamációs eljárásról; egyes kiemelt Értékesítési helyek által elintézhető az Autópálya-matrica vásárlásának nyilvántartását illető módosítás is abban az esetben, ha megváltozik a jármű/pótkocsi forgalmi rendszáma vagy a járművet/pótkocsit nyilvántartó ország (azaz nem változik maga a jármű/pótkocsi, sem az Autópálya-matrica típusa vagy érvényessége), átvehető továbbá az Autópálya-matrica vásárlása alól mentesített jármű bejegyzése iránti kérelem és egyéb dokumentumok.

– olyan műszaki berendezés, melyet elsősorban a Szlovák Köztársaságba való belépést biztosító határátkelőkön helyeznek el, és amely több nyelven teszi lehetővé az Ügyfelek számára, hogy a Szolgáltató személyzetének jelenléte nélkül, elsősorban készpénzhasználat nélkül, Fizetőkártya segítségével megvásárolja az Autópálya-matricát, továbbá az Igazolások kiállítását, a megvásárolt Autópálya-matricák érvényességi idejének ellenőrzését, általános jellegű információk közlését, tájékoztatást az Autópálya-matrica vásárlásának kötelezettségről.

– ez a www.eznamka.sk webes székhely, amely biztonságos módon, több nyelven elsősorban a következő szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfelek részére: Autópálya-matrica vásárlása és Autópálya-matricák csoportos vásárlása készpénzhasználat nélkül Fizetőkártyával, Igazolások kiállítása nyomtatásra alkalmas elektronikus formában, a megvásárolt Autópálya-matricák érvényességi idejének ellenőrzése, kérelmek, reklamációk, indítványok átvétele az Ügyfelektől, általános jellegű információk közlése, tájékoztatás az Autópálya-matrica vásárlásának kötelezettségről.

– ez a mobileszközökhöz használt „eznamka“ applikáció, amely biztonságos módon, több nyelven elsősorban a következő szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfelek részére: Autópálya-matrica vásárlása készpénzhasználat nélkül Fizetőkártyával, Igazolások kiállítása nyomtatásra alkalmas elektronikus formában, a megvásárolt Autópálya-matricák érvényességi idejének ellenőrzése, kérelmek, reklamációk, indítványok átvétele az Ügyfelektől, általános jellegű információk közlése, tájékoztatás az Autópálya-matrica vásárlásának kötelezettségről.

– olyan telefonos ügyfélvonal, amely több nyelven elsősorban a következő szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfelek részére: a megvásárolt Autópálya-matrica érvényességi idejének ellenőrzése a jármű/pótkocsi forgalmi rendszáma alapján, az elektronikus visszaigazolás megküldésével az Ügyfél számára, az Autópálya-matrica kifizetéséről szóló igazolás elektronikus úton történő ismételt megküldése az Ügyfél számára, reklamációk, panaszok és indítványok átvétele az Ügyfelektől, tájékoztatás az Autópálya-matrica vásárlásának kötelezettségről és az Autópálya-matricáért fizetendő összegről.

– pénzintézet által kiadott fizetőeszköz, amellyel realizálható az Autópálya-matrica készpénzhasználat nélküli megvásárlása. Az Elektronikus útdíjszedési rendszer kezelője által elfogadott, az Autópálya-matrica kifizetésére/megvásárlására szolgáló Fizetőkártyák jegyzéke az Internetes portálon található.

– ezek olyan bizonylatok, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adóról szóló 222/2004 Tt. sz. törvény vonatkozó hatályos rendelkezései által az egyszerűsített számlát/számlát illetően meghatározott valamennyi alaki kelléket, s egyúttal valamennyi, a Törvény vonatkozó rendelkezései által az Autópálya-matrica megvásárlásáról szóló igazolást illetően meghatározott alaki kelléket (a továbbiakban együttesen mint „Igazolás“ is).

– a Jármű üzemeltetőjének vagy a Járműszerelvény üzemeltetőjének kérelmére az Autópálya-matrica vásárlásának nyilvántartását illetően végrehajtott módosításról szóló igazolás.

– a Kijelölt közútszakaszok használatához szükséges Autópálya-matrica elektronikus megvásárlását és a kifizetések nyilvántartását illető szolgáltatást a Národná diaľničná spoločnosť, a.s.