Az autópálya-matrica megfizetése után vette észre, hogy hibák vannak a bevitt adatokban (jármű adatai, saját elérhetőség), és nem tudja, hogyan tudja ezeket helyesbíteni?

1
Mikor kérhető adathelyesbítés a megfizetett autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben?

Az útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek értelmében az autópálya-matrica vásárlásakor közölt adatok helyességéért kizárólag az ügyfél felel (az „ügyfél“ és az „útdíjbefizetéseket kezelő szervezet“ értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt). Az ügyfél felelőssége, hogy egyetlen jármű/pótkocsi forgalmi rendszámához rendelt egyetlen érvényes autópálya-matrica (azaz egy típusú autópálya-matrica) ellenértékét egyszer fizesse ki. Az ügyfél ezért még a fizetés előtt vagy közvetlenül utána az általa közölt valamennyi adatot köteles ellenőrizni.

Az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek értelmében amennyiben a járműről/pótkocsiról közölt regisztrációs adat hibás és/vagy hiányos (azaz az ügyfél hibát, elírást talált a rendszámban vagy a járművet nyilvántartó ország jelölésében), a hiba észlelést követően haladéktalanul, legkésőbb azonban a hibás adatnak a Szolgáltató számára történt közlését követő 15 percen belül köteles a Szolgáltatót a helyesbítésről, pótlásról és/vagy módosításról tájékoztatni (a „Szolgáltató“ értelmezését l. az Autópálya-matrica menüpontban a Fogalomértelmezések cím alatt).

A fenti feltételek teljesítése esetén kérelmezheti az ügyfél (a továbbiakban: „kérelmező“), hogy adott járműnek vagy pótkocsinak a megvásárolt típusú és érvényességi idejű matricához rendelt alábbi, helytelenül / hiányosan megadott regisztrációs adatait a Szolgáltató helyesbítse (azaz a kifizetett autópálya-matrica típusa és érvényessége nem változik):

  • A jármű/pótkocsi forgalmi rendszáma
  • A járművet/pótkocsit nyilvántartó ország (felségjel).

 

2
Milyen adatokat kell feltüntetni a kérelemben?

A kérelmező kitölti a „Kérelem a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő adatok módosítására” formanyomtatványt , s a Szolgáltató felszólítására a kérelemmel együtt az alábbi, a rendszám és/vagy nyilvántartó ország helyesbítésének jogosságát alátámasztó dokumentumokat köteles benyújtani:

  • A jármű forgalmi engedélyének a másolata
  • a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, egyszerűsített számla vagy a Nyugta autópálya-matrica megvásárlásáról, számla fénymásolata.

 

3
Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A már megfizetett autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben rögzített adatok vonatkozásában adathelyesbítési kérelmet az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételekben meghatározott időintervallumban nyújthat be a Szolgáltatónak az ügyfél, mégpedig az alábbi módokon:

  • azon az értékesítési helyen, ahol az autópálya-matricát megvásárolta,(ebben az esetben az adathelyesbítési kérelmet az értékesítési helyen dolgozó munkatárs intézi el),
  • a www.eznamka.sk internetes portál segítségével a Kérelmek, indítványok, reklamációk menüpont alatt > beadvány típusa Kérelem > „E-matrica befizetések nyilvántartásában szereplő adatok módosítása iránti kérelem” (ebben az esetben a fenti dokumentumokat elektronikus formában kell benyújtani).
4
Hogyan történik a kérelmek elintézése?

Amennyiben megalapozott a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok helyesbítése iránti kérelem, a Szolgáltató a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben kijavítja a jármű/utánfutó rendszámát és/vagy a nyilvántartó országot, s a kérelmezőnek Igazolás adatmódosításról  című igazolást állít ki,  ezt PDF formátumban elküldi a kérelmező által megadott kapcsolattartási e-mail címre. Az értékesítési helyen dolgozó munkatárs az igazolást kérésre ki is nyomtatja. Ha a kérelmező a kapcsolattartáshoz mobilszámot is megadott, az autópálya-matrica adatainak módosításáról kiállított igazolást SMS-üzenet formájában is megkapja.

5
Hol található további tájékoztatás?

A megvásárolt autópálya-matricák rendszerében szereplő járműadatok helyesbítésével kapcsolatban az ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak:

  • a www.eznamka.sk internetes portálon az Ügyfélszolgálat menüpontban az Adathelyesbítés matricavásárlás után cím alatt,
  • Telefonon a Szolgáltató által üzemeltetett 02 32777 777 ügyfélszolgálati telefonszámon (külföldről kezdeményezett hívás esetén +241 2 32777 777); az operátorok az adott kérelem feltételeivel és benyújtásával kapcsolatos valamennyi további kérdést megválaszolnak. A Kapcsolat menüpont alatt ellenőrizhető, hogy az adott nyelven elérhető-e az ügyfélvonal.

Az ügyfeleknek a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő járműadatok helyesbítésével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Útdíjbefizetéseket kezelő szervezet által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései szabályozzák; az Általános üzleti feltételek az Ügyfélszolgálat menüpontban a Letölthető dokumentumok cím alatt olvashatóak.