Potrzebujesz jak najszybciej zakupić winietę, ale nie znasz wszystkich możliwości płatniczych i nie wiesz za pośrednictwem której z nich możesz najszybciej dokonać płatności?

1
Jakie płyną korzyści z zakupu winiety autostradowej przez internet

Zakup winiety autostradowej przez Internet jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem, dzięki któremu klienci (szczegółowa definicja „klient“ patrz sekcja Winieta autostradowa, część Słownik pojęć) mogą zakupić winietę autostradową. Dzięki temu klienci nie ponoszą ewentualnych sankcji za niedotrzymanie obowiązku zakupu winiety autostradowej w związku z korzystaniem z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowackiej, które są kilkukrotnie wyższe niż ceny winiet autostradowych.

W przypadku zakupu winiety autostradowej przez Internet klienci nie muszą osobiście udać się do punktów sprzedaży, ale mogą dokonać płatności kiedykolwiek i wszędzie tam, gdzie znajduje się łącze internetowe. Dalszą korzyścią płynącą z zakupu winiety autostradowej przez Internet jest możliwość natychmiastowego sprawdzenia, czy wypełnione dane rejestracyjne pojazdu są prawidłowe, a także sprawdzić rodzaj i ważność winiety autostradowej, a to jeszcze przed samym zakupem winiety autostradowej

2
Jak postępować przy zakupie winiety autostradowej przez internet

Na stronie głównej portalu internetowego www.eznamka.sk klient kliknie na przycisk Zakup winiety autostradowej.

Na dalszej stronie klient wybierze sposób zakupu, w zależności od tego, czy chce zakupić winietę autostradową dla jednego pojazdu lub jednego pojazdu ciągnionego, lub też chce zakupić jeden rodzaj winiety autostradowej dla większej ilości pojazdów lub większej ilości pojazdów ciągnionych, zakup pojedynczy lub zbiorowy.

Klient na tej samej stronie wybierze także rodzaj pojazdu, dla którego chce zakupić winietę (pojazd lub pojazd ciągniony) i żądany rodzaj winiety autostradowej (roczna, 365-dniowa, 30-dniowa lub 10-dniowa). Następnie kliknie na odpowiedni przycisk  Kupić.

3
Jakie dane należy podać przy zakupie winiety autostradowej przez internet

W przypadku zakupu winiety autostradowej dla jednego pojazdu lub pojazdu ciągnionego (zakup pojedynczy) klient w formularzu wypełni poniższe obowiązkowe dane oznaczone gwiazdką:

 • Dane rejestracyjne pojazdu:
  • Numer rejestracyjny (Nr rej.) i kraj w którym pojazd jest zarejestrowany,
   (Nr rej. należy wpisać bez spacji, pauz i innych dodatkowych znaków).
 • Ważność winiety autostradowej
  (w przypadku 365-dniowej, 30-dniowej i 10-dniowej winiety autostradowej klient wpisze ważność winiety, w przypadku rocznej winiety autostradowej początek i koniec ważności winiety automatycznie uzupełni system).
 • Dane kontaktowe klienta:
  • adres e-mail lub numer telefonu komórkowego,
   (numer telefonu należy wypełnić bez spacji w formacie międzynarodowym, np. w przypadku Słowacji należy podać numer kierunkowy +421 przed numerem telefonu bez pierwszego zera z numeru komórkowego).

 

W przypadku zakupu jednego rodzaju winiety autostradowej dla licznych pojazdów lub pojazdów ciągnionych (zakup zbiorowy) klient w formularzu wypełni poniższe dane oznaczone gwiazdką:

 • Dane rejestracyjne pojazdów:
  • Numery rejestracyjne (Nr rej.) i kraj w którym pojazd jest zarejestrowany,
   (Nr rej. należy wpisać bez spacji, pauz i innych dodatkowych znaków).
 • Ważność winiety autostradowej:
  (w przypadku 365-dniowej, 30-dniowej i 10-dniowej winiety autostradowej klient wpisze ważność winiety, w przypadku rocznej winiety autostradowej początek i koniec ważności winiety automatycznie uzupełni system).
 • Dane kontaktowe klienta:
  • Rodzaj (osoba fizyczna, organizacja niedochodowa, przedsiębiorca – drobny przedsiębiorca lub spółka),
  • nazwa handlowa, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer REGON i NIP (przedsiębiorca – drobny przedsiębiorca)/imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania i obywatelstwo (osoba fizyczna)/nazwa handlowa, adres siedziby, numer REGON i NIP (spółka)/nazwa i adres siedziby (organizacja niedochodowa),
  • adres e-mail osoby kontaktowej klienta.

Na końcu wypełnionego formularza klient przepisze wyświetlony kod weryfikacyjny i potwierdzi podane dane.

4
W jaki sposób sprawdzić dane przed dokonaniem zakupu winiety autostradowej

Na dalszej stronie wyświetlone zostaną wszystkie dane, które klient wypełnił. Klient sprawdzi czy wpisane przez niego dane są prawidłowe - dane rejestracyjne pojazdu /pojazdów, rodzaj i ważność winiety autostradowej, lub dane identyfikacyjne i dane kontaktowe. Ewentualne błędy w danych należy poprawić klikając na przycisk Wstecz. W przypadku, gdy dane są prawidłowe, klient wybierze sposób zakupu winiety autostradowej potwierdzi wszystkie dane.

5
W jaki sposób dokonać zakupu winiety autostradowej przez internet

Na ekranie bramki płatniczej klient wypełni dane z karty płatniczej. W przypadku kart płatniczych, na których nie jest podane imię i nazwisko, klient wpisze imię i nazwisko posiadacza karty. Po zatwierdzeniu wpisanych danych płatniczych trwa autoryzacja płatności. Klient otrzyma wynik autoryzacji w formie odpowiedniej informacji.

 

W przypadku pomyślnej płatności system automatycznie wygeneruje dokument podatkowy Potwierdzenie płatności, faktura uproszczona (zakup pojedynczy), lub Potwierdzenie płatności, faktura (zakup zbiorowy), który klient będzie mógł pobrać. Dokument ten zostanie także wysłany w formacie PDF na podany przez klienta adres e-mail.

6
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu winiety autostradowej lub możliwościach zakupu (uiszczenia) winiety autostradowej klienci znajdą/otrzymają:

 • na portalu internetowym www.eznamka.sk w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Zakup winiety autostradowej, lub  Sposoby zakupu winiety autostradowej,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Świadczącego usługi pod numerem telefonu 02 32777 777 (połączenia z zagranicy:+421 2 32777 777), gdzie operator wyjaśnia wszystkie kwestie związane z zakupem winiet autostradowych. Dostępność infolinii dla poszczególnych języków można znaleźć w sekcji Kontakty.

Wszystkie prawa i obowiązki klientów dotyczące zakupu winiety autostradowej regulują odpowiednie postanowienia  Ogólnych Warunków Handlowych Zarządca poboru opłat autostradowych, które są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat“ patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć).