Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz nam go wysłać za pośrednictwem Wniosku, prośby lub reklamacji – menu Winiety >Złożyć wniosek, prośbę, reklamację.

Została już zatwierdzona i zamknięta ilość punktów świadczących sprzedaż winiet elektronicznych przez Zarządcę poboru opłat autostradowych, którym jest Národná diaľničná spoločnosť, a. s.. W przyszłości nie wykluczamy jednak rozszerzenia i optymalizacji tych punktów.

Prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem wniosku, prośby lub reklamacji (w części Winiety >Złożyć wniosek, prośbę, reklamację), a w przypadku przyszłej optymalizacji lub rozszerzenia sieci punktów sprzedaży, zastanowimy się nad Twoim zgłoszeniem, a w przypadku zainteresowania skontaktujemy się z Tobą.

System podczas dokonywania płatności poinformuje klienta, że dla danych numerów rejestracyjnych jest już zakupiona e-winieta w wybranym okresie, ale klient ma także możliwość kontynuowania zakupu winiet.

Klient zostanie 3 dni wcześniej poinformowany o zbliżającym się końcu ważności winiety, jeśli przy płatności podał co najmniej e-mail lub numer telefonu. Na podany przez klienta e-mail lub numer telefonu przy zakupie winiety zostanie wysłany sms/e-mail z informacją o zbliżającym się końcu ważności winiety.

Podczas zakupu winiety należy wpisywać numery rejestracyjne bez spacji i pauz. W przypadku zakupu większej ilości winiet należy poszczególne numery rejestracyjne oddzielić przecinkiem, spacją lub nową linijką, ale można podać maksymalnie 500 numerów rejestracyjnych.

Aplikacja mobilna o nazwie „ewinieta“ jest dostępna dla telefonów komórkowych/urządzeń i tabletów z systemami operacyjnymi iOS 6.0 lub wyższymi (v Apple AppStore) oraz Android 2.3.3 lub wyższymi (w Google PlayStore). Najprościej można ją znaleźć bezpośrednio na urządzeniu mobilnym po otwarciu odpowiedniego sklepu i po wpisaniu w wyszukiwarce słowa „ewinieta“.

W związku z prośbą o wysłanie kopii dokumentu księgowego potwierdzającego zakup winiety prosimy o skontaktowanie się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 00421 2/32 777 777.

W przypadku nastawienia filtra SPAM zalecamy zezwolić na całą domenę eznamka.sk, aby także w przyszłości zapobiec ewentualnemu niedoręczeniu e-maila (gdyby na przykład doszło do zmiany adresu przed @).

W przypadku, gdy Twoja karta płatnicza nie posiada imienia i nazwiska posiadacza, to w celu zakupu winiety prosimy skorzystać z innej karty, lub zwrócić się do swojego banku z zapytaniem, czy do zakupu winiety można skorzystać z takiej właśnie karty i jakie jest prawidłowe postępowanie.

Zarządca poboru opłat autostradowych, którym jest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. w związku z wymogami dotyczącymi sposobu zakupu winiety wprowadził tylko możliwości płatności gotówką lub kartami płatniczymi. Spółka SkyToll, a. s. może dokonać zmian w systemie zakupu winiety tylko na podstawie żądania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Ze względu na powyższe możemy obecnie zalecić zbiorowy zakup i zapłatę za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk dla 500 pojazdów, lub na zakupy zgodnie z limitami karty płatniczej. Możemy także zalecić zwiększenie dziennego limitu na karcie płatniczej.

Aplikacja „ewinieta“ posiada nastawienia języka komunikacji z systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Nastawienie języka urządzenia mobilnego zależy od indywidualnego wyboru jego właściciela. Gdy zaistnieje taka potrzeba zalecamy zmianę języka w nastawieniach urządzenia mobilnego.

Niedoręczenie SMSa z kodem weryfikującym jest prawdopodobnie spowodowane wpisaniem numeru telefonu o nieprawidłowym formacie. Podczas rejestracji należy wpisać numer telefonu w formacie międzynarodowym, tj. np. +421999123456.

Doręczenie SMSa rejestrującego z kodem weryfikującym jest bezpłatne.