Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, môžete nám ju poslať prostredníctvom zákazníckeho podania – na úvodnej stránke internetového portálu www.eznamka.sk zvolíte tlačidlo „Žiadosti, podnety a reklamácie“.

Rozsah siete obchodných miest schválený Správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a. s., na ktorých sa budú predávať elektronické diaľničné známky, je v súčasnosti naplnený. Do budúcnosti ale nevylučujeme rozšírenie a optimalizáciu tejto siete.

Zašlite nám prosím Vašu požiadavku prostredníctvom podania (v časti Diaľničné známky – Podať žiadosť, podnet, reklamáciu) a v prípade budúcej optimalizácie, prípadne rozšírenia siete obchodných miest, zvážime aj Vašu požiadavku a v prípade záujmu Vás oslovíme.

Systém pri úhrade zákazníka upozorní, že pre danú EČV je pre zvolené obdobie platnosti uhradená diaľničná známka, ale zároveň má zákazník možnosť v kúpe/úhrade diaľničnej známky pokračovať.

Zákazník je informovaný o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky 3 dni pred ukončením jej platnosti, pokiaľ pri úhrade zadal aspoň jeden z kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo). Na kontaktné údaje, zadané pri úhrade diaľničnej známky (e-mail, telefónne číslo), bude odoslaná/ý sms/email s informáciou o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky.

EČV je pri úhrade diaľničnej známky potrebné zadávať bez medzier a pomlčiek. V prípade hromadného nákupu je potrebné jednotlivé EČV oddeliť čiarkou, medzerou alebo novým riadkom, pričom je možné uviesť maximálne 500 EČV.

Mobilná aplikácia s názvom „eznamka“ je dostupná pre mobilné telefóny/zariadenia a tablety s operačnými systémami iOS 6.0 a vyšší (v Apple App Store) a Android 2.3.3 a vyšší (v Google Play Store). Najjednoduchšie ju nájdete priamo na mobilnom zariadení po otvorení príslušného obchodu po zadaní slova „eznamka“ do vyhľadávania.

S požiadavkou na zaslanie kópie účtovného dokladu o úhrade diaľničnej známky prosím kontaktujte telefonicky Zákaznícku linku na čísle 02/32 777 777.

V prípade potreby nastavenia SPAM filtra odporúčame povoliť celú doménu eznamka.sk, aby ste sa aj v budúcnosti vyhli prípadnému nedoručeniu e-mailu (ak by sa napr. zmenila adresa pred @).

V prípade, že Vaša platobná karta neuvádza meno držiteľa, použite, prosím, na úhradu diaľničnej známky inú kartu, alebo sa obráťte na svoju banku, či je možné pre úhradu diaľničnej známky takúto kartu použiť a aký je správny postup.

Správca výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zadefinoval v požiadavkách na spôsob úhrady diaľničnej známky iba možnosti hotovostnej platby alebo platby platobnými kartami. Spoločnosť SkyToll, a. s. môže zmeny v systéme úhrady diaľničnej známky robiť iba na základe požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Vzhľadom na uvedené informácie Vám aktuálne môžeme odporučiť hromadný nákup a úhradu prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk s rozdelením vozidiel na 500ks dávky, resp. na dávky podľa limitov platobnej karty. Prípadne môžeme odporučiť navýšenie denného limitu na platobnej karte.

Aplikácia „eznamka“ preberá nastavenia komunikačného jazyka z operačného systému mobilného zariadenia. Nastavenie jazyka mobilného zariadenia je vecou osobnej voľby jeho majiteľa. V prípade potreby odporúčame zmenu jazyka v nastaveniach mobilného zariadenia.

Nedoručenie SMS s overovacím kódom je pravdepodobne spôsobené zadaním telefónneho čísla v nesprávnom formáte. Pri registrácii je potrebné zadať telefónne číslo v medzinárodnom formáte, t. j. napr. +421999123456.

Doručenie registračnej SMS s overovacím kódom je bezplatné.