V nasledujúcom zozname sú uvedené situácie, s ktorými sa môžu zákazníci najčastejšie stretnúť v súvislosti s úhradou diaľničných známok, resp. s oslobodením od úhrady diaľničných známok, alebo počas doby platnosti už uhradených diaľničných známok. Pre zákazníkov, ktorí sa v takýchto situáciách ocitnú, sú určené nasledujúce usmernenia Poskytovateľa služby rozdelené podľa jednotlivých tém a spracované v podobe odporúčaných krokov, ako pri riešení konkrétnej situácii postupovať (definície pojmov „zákazník“ a „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).

Nižšie uvedené usmernenia Poskytovateľa služby sú výlučne informatívneho charakteru a slúžia na stručné oboznámenie zákazníkov s predmetnou témou/situáciou. Všetky práva a povinnosti zákazníkov upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako„zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“), ako aj príslušné ustanovenia Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie (definíciu pojmu „Správca úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).

 

Zoznam tém

Po úhrade diaľničnej známky ste našli chyby v registračných údajoch vozidla a neviete, ako ich opraviť?

Vlastníte vozidlo s platnou diaľničnou známkou, ale zmenili sa jeho registračné údaje a neviete, ako o zmeny týchto údajov požiadať?

Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?

Potrebujete čo najskôr uhradiť diaľničnú známku, ale nepoznáte všetky platobné možnosti a neviete, prostredníctvom ktorej z nich spravíte úhradu najrýchlejšie?