Zákaznícka telefonická linka (tzv. „Call-centrum“) elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok je dostupná okrem slovenského jazyka aj v anglickom, nemeckom, maďarskom, poľskom a ruskom jazyku na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania zo zahraničia: 00421 2 32777 777).

Zákaznícka linka poskytuje zákazníkom komplexné informácie o elektronickom systéme výberu a evidencie úhrady diaľničných známok v Slovenskej republike, predovšetkým o povinnosti úhrady diaľničnej známky, o výške úhrady diaľničnej známky (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok), o sieti vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podliehajúcich úhrade diaľničnej známky a pod., v týchto časových rozsahoch:

  • slovenský, anglický a nemecký jazyk: Pondelok – Nedeľa NONSTOP (24 hod. denne)
  • ruský, poľský a maďarský jazyk: Pondelok – Nedeľa v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Okrem vyššie uvedených informácií poskytuje Zákaznícka linka aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade diaľničnej známky, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov.