Mobilná aplikácia pre mobilné zariadenia „eznamka“ je pre zákazníkov (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) okrem slovenského jazyka dostupná aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk.

Mobilná aplikácia poskytuje zákazníkom zabezpečeným spôsobom najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok prostredníctvom platobnej karty,
  • overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky,
  • príjem zákazníckych reklamácií, sťažností a podnetov,
  • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Mobilná aplikácia eznamka je k dispozícii na bezplatné stiahnutie v týchto online obchodoch:

SK_app-store_ikona SK_google-play_ikona

 

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.