Sieť vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“), ktoré v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) možno užívať po úhrade diaľničnej známky, je označená príslušnými dopravnými značkami a v súčasnosti pozostáva z približne 622 km diaľnic D1, D2, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1, R2, R4 a R6.

Indikatívny zoznam vymedzených úsekov ciest podliehajúcich úhrade diaľničnej známky stanovuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálny zoznam vymedzených úsekov ciest spolu s ilustračnou informatívnou mapou zobrazujúcou sieť vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky s úhradou diaľničnej známky sú uvedené na internetovej stránke Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.