Obchodné miesta sú označené logom „eznamka“ a najčastejšie sa nachádzajú na vybraných čerpacích staniciach v rámci Slovenskej republiky alebo na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky.

Obchodné miesta poskytujú zákazníkom (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • úhradu diaľničných známok v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou,
  • poskytovanie informácií o postupe uplatnenia/podania reklamácie,
  • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Aktuálny zoznam siete obchodných miest je k dispozícii v tejto sekcii, časť Zoznam obchodných miest a samoobslužných zariadení.

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

 

Zoznam Obchodných miest