Vybrané obchodné miesta  označené logom „eznámka“ a nachádzajú sa v 8 krajských mestách Slovenskej republiky.

Vybrané obchodné miesta poskytujú zákazníkom (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • úhradu diaľničných známok v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou,
  • poskytovanie informácií o postupe uplatnenia/podania reklamácie,
  • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Okrem vyššie uvedených zákazníckych služieb zabezpečujú vybrané obchodné miesta aj:

  • príjem žiadostí a podkladov nevyhnutných na účely registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok,
  • príjem žiadostí a podkladov o vykonanie zmeny registračných údajov vozidla/prípojného vozidla v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky).

Podrobné informácie o postupe podávania žiadostí o registráciu vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok a súvisiacich dokladoch sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Informácie o postupe podávania žiadostí o zmenu registračných údajov vozidla/prípojného vozidla v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok a súvisiacich dokladoch sú dostupné v sekcii Zákaznícke služby, časť Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky.

Aktuálny zoznam siete vybraných obchodných miest, na ktorých je okrem iného možné podať žiadosť a podklady k registrácii vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky alebo podať žiadosť a podklady o vykonanie zmeny údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok, je k dispozícii v tejto sekcii, časť Zoznam obchodných miest a samoobslužných zariadení.

 

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

 

Zoznam vybraných obchodných miest