Zákaznícka linka (Call-centrum) je okrem slovenského jazyka dostupná pre zákazníkov (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk.

Zákaznícka linka poskytuje zákazníkom najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky,
  • opakované odoslanie potvrdení o úhrade diaľničnej známky/diaľničných známok zákazníkovi elektronickou cestou, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty (emailu),
  • príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov (v slovenskom a v anglickom jazyku),
  • poskytovanie informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.