Infolinia (Call center) oprócz języka słowackiego jest dostępna dla klientów (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) prowadzona i prowadzona również w następujących językach: angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim i rosyjskim. 

Infolinia telefoniczna oferuje klientom następujący zakres usług:

  • kontrola okresu ważności zapłaconej winiety autostradowej,
  • powtórne przesłanie klientowi drogą elektroniczną (e-mailem) potwierdzenia o dokonaniu zapłaty za winietę autostradową,
  • przyjmowanie od klientów reklamacji, skarg i sugestii (w języku słowackim i angielskim,
  • udzielanie informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej oraz o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w stosownych postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja „Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć), które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.