W wykazie tym podano sytuacje, z którymi mogą się klienci najczęściej spotkać w związku z uiszczeniem opłaty z tytułu zakupu winiet autostradowych, zwolnieniem z zakupu winiet autostradowych, lub podczas okresu ważności zakupionych winiet autostradowych. Dla klientów, którzy znajdą się w takich sytuacjach, przygotowano następujące wskazówki od Świadczącego usługi według poszczególnych tematów i przedstawione są w formie zalecanych kroków, w jaki sposób postępować w konkretnej sytuacji (szczegółowe definicje pojęć „klient” i „Świadczący usługi” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć).  

Poniższe wskazówki Świadczącego usługi mają jedynie charakter informacyjny i ich celem jest treściwie poinformowanie klientów o przedmiotowym temacie/sytuacji. Wszystkie prawa i obowiązki klientów regulują odpowiednie postanowienia ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym (zwana dalej „ustawą 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym”) w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej, które są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat autostradowych” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć).

 

Wykaz tematów

Po zakupie winiety autostradowej znalazłeś błędy w danych rejestrowych dotyczących pojazdu lub w swoich danych kontaktowych, ale nie wiesz, jak je zmienić?

Posiadasz pojazd z ważną winietą autostradową, ale zmieniły się jego dane rejestracyjne, a nie wiesz, w jaki sposób wnioskować o zmianę tych danych?

Masz prawo ustawowe do zwolnienia z zakupu winiety, ale nie wiesz jak tego dokonać?

Potrzebujesz jak najszybciej zakupić winietę, ale nie znasz wszystkich możliwości płatniczych i nie wiesz za pośrednictwem której z nich możesz najszybciej dokonać płatności?