Punkty sprzedaży oznaczone logiem „eznámka“, zlokalizowane są najczęściej na wybranych stacjach benzynowych na terytorium Republiki Słowackiej i na przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Słowackiej.

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

  • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
  • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji, 
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).

Aktualna lista sieci punktów sprzedaży jest do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Lista punktów sprzedaży i urządzeń samoobsługowych.

 

Wszystkie inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja „Zarządca poboru opłat autostradowych patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć), które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.

 

Lista punktów sprzedaży