Infolinia dla klientów (tzw. „Call center“) elektronicznego systemu poboru i ewidencji opłat z tytułu zakupu winiet oprócz języka słowackiego jest także dostępna w języku angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim i rosyjskim pod numerem telefonu  02 32777 777 (dla połączeń z zagranicy: 00421 2 32777 777).

Infolinia oferuje klientom kompleksowe udzielanie informacji o elektronicznym systemie poboru i ewidencji opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej w Republice Słowackiej, przede wszystkim o obowiązku zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych), o wyznaczonych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych podlegających opłacie z tytułu zakupu winiety autostradowej, itd. w czasie:

  • po słowacku, angielsku i niemiecku: poniedziałek – niedziela NONSTOP (24 godzin na dobę),
  • po rosyjsku, polsku i węgiersku: poniedziałek – niedziela w godzinach 06:00 – 22:00.

Infolinia, oprócz powyższych informacji dotyczących zapłaty, świadczy klientom również bezpłatną usługę sprawdzenia  okresu ważności zakupionej winiety autostradowej, powtórnego wysłania potwierdzenie o dokonaniu zapłaty za winietę autostradową, jak również przyjmuje od klientów reklamacje, skargi i sugestie.