Portal internetowy (www.eznamka.sk) wraz z samoobsługową strefą klienta dla klientów (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) oprócz języka słowackiego jest prowadzony również w następujących językach: angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim i rosyjskim.

Portal internetowy i strefa klienta portalu internetowego oferuje klientom zwłaszcza bezpieczne świadczenie następującego zakresu usług:

  • bezgotówkowa, za pośrednictwem karty płatniczej, zapłata za zakup winiety autostradowej lub za zbiorczy zakup winiet autostradowych (zalecane dla podmiotów gospodarczych),
  • kontrola okresu ważności opłaconej winiety autostradowej,
  • przyjmowanie wniosków i dokumentów o dokonanie zmiany danych rejestracyjnych pojazdu / pojazdu ciągnionego zawartych w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe w przypadku, gdy  dojdzie do zmiany numeru rejestracyjnego lub państwa rejestracji pojazdu/pojazdu ciągnionego (tzn. zmianie nie ulega sam pojazd/pojazd ciągniony czy też rodzaj i ważność zakupionej winiety autostradowej),
  • przyjmowanie wniosków i niezbędnych dokumentów w celu zarejestrowania pojazdu i/lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe,
  • przyjmowanie pozostałych wniosków, reklamacji, sugestii i skarg,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej i wysokości opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania wniosków o rejestrację pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku opłaty za zakup winiet autostradowych i związanych z tym dokumentów są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Rejestracja pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety.

Informacje dotyczące procesu składania wniosków o zmianę danych rejestrowych pojazdu/zespołu pojazdów w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe i związanych z tym dokumentów są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Zmiana danych w ewidencji opłat za zakup winiety.

 

Wszystkie inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w stosownych postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja „Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć, które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.