Do usług świadczonych na rzecz klienta w ramach systemu elektronicznego poboru i ewidencji opłat za zakup winiety autostradowej w Republice Słowackiej należy także przyjmowanie i rozpatrywanie różnego rodzaju dokumentów złożonych przez klienta – wnioski, reklamacje, sugestie lub skargi. Klient (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć) może wszcząć postępowanie reklamacyjne w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk lub aplikacji mobilnej „eznamka“,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Call-center.

Jakiekolwiek dokumenty klientów (wniosek, reklamacja, sugestia lub skarga) mogą zostać złożone wyłącznie w języku słowackim lub angielskim.

 

Inne szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych przez klienta, ich ocena i rozpatrywanie w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczególowa definicja pojęć „Administrator poboru opłat autostradowych“ i „Świadczący usługi“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęc), i są do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania.