Klient (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) może dokonać zapłaty za winietę autostradową w następujący sposób:

  • gotówką i/lub bezgotówkowo kartą płatniczą w punktach sprzedaży oznaczonych logiem „eznámka“,
  • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk,
  • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem aplikacji „eznamka“dla urządzeń mobilnych,
  • bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem urządzeń samoobsługowych zlokalizowanych głównie przy punktach sprzedaży na przejściach granicznych.

Wykaz kart płatniczych akceptowanych w procesie uiszczenia zapłaty za zakup winiety autostradowej przez Zarządcę poboru opłat za zakup winiety autostradowej, jest zamieszczony w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania (szczegółowa definicja pojęcia Zarządca poboru opłat z tytułu zakupu winiety“ patrz w sekcji Winiety, część Słownik pojęć).

Po dokonaniu zapłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej świadczący usługę (szczegółowa definicja pojęcia „Świadczący uslugi“ patrz w sekcji Winiety, cześć Słownik pojęć) wyda klientowi dokument o nazwie Potwierdzenie zapłaty za winietę autostradową, faktura uproszczona, w przypadku zapłaty za zbiorczy zakup winiet autostradowych realizowanej za pośrednictwem portalu internetowego wyda dokument o nazwie Potwierdzenie zapłaty za winietę autostradową, faktura.

Dokumenty te spełniają wszystkie formalne wymogi określone w stosownych postanowieniach Ustawy nr 222/2004 słowackiego Dz. U. o podatku od wartości dodanej w brzmieniu obowiązującym dla potrzeb faktury uproszczonej, lub dla faktury VAT, a także wszystkie formalne wymogi określone w stosownych postanowieniach Ustawy nr 488/2013 Dz.U. o winiecie autostradowej wraz z późniejszymi zmianami w brzmieniu obowiązującym, w celu potwierdzenia uiszczenia zapłaty za winiety autostradowe.

 

Wszystkie dalsze szczegółowe informacje dotyczące zapłaty za zakup winiety autostradowej zostały określone w stosownych postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej, które są do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Dokumenty do pobrania.