Zákazník (definíciu pojmu„zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) môže úhradu diaľničnej známky vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti a/alebo bezhotovostne platobnou kartou na obchodných miestach označených logom „eznámka“,
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk,
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom mobilnej aplikácie „eznamka“pre mobilné zariadenia,
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom samoobslužných zariadení lokalizovaných predovšetkým v rámci obchodných miest na hraničných priechodoch.

Zoznam platobných kariet, ktoré za účelom zaplatenia/úhrady diaľničnej známky akceptuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky, je uverejnený v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie (definíciu pojmu „Správca úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov).

O úhrade diaľničnej známky vydá Poskytovateľ služby (definíciu pojmu „Poskytovateľ služby“podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) zákazníkovi doklad s názvom Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra, v prípade hromadnej úhrady diaľničných známok prostredníctvom internetového portálu doklad s názvom Potvrdenie o úhrade, faktúra.

Tieto doklady obsahujú všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení pre zjednodušenú faktúru, resp. pre faktúru a zároveň všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“) na potvrdenie o úhrade diaľničnej známky.

 

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa úhrady diaľničnej známky sú stanovené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Dokumenty na stiahnutie.