Wybrane punkty sprzedaży, oznaczone logiem „eznámka“, zlokalizowane są w 8 miastach wojewódzkich w Republice Słowackiej.

Wybrane punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient“ patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) następujący zakres usług:

  • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
  • udzielanie informacji o składaniu reklamacji,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Wybrane punkty sprzedaży, oprócz wyżej wymienionych usług h na rzecz klienta, zapewniają także:

  • przyjmowanie wniosków i niezbędnych dokumentów w celu zarejestrowania pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe,
  • przyjmowanie wniosków i dokumentów o dokonanie zmiany danych rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego zawartych w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe w przypadku, kiedy dojdzie do zmiany numeru rejestracyjnego lub państwa rejestracji pojazdu/pojazdu ciągnionego (tzn. zmianie nie ulega sam pojazd/pojazd ciągniony czy też ważność winiety autostradowej).

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o zarejestrowanie pojazdu/zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku zakupu winiety autostradowej i związanych z tym dokumentów są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Rejestracja pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup winiety.

Informacje dotyczące składania wniosków o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu/pojazdu ciągnionego w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe i związanych z tym dokumentów są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Zmiana danych w ewidencji opłat za zakup winiety.

Aktualna lista sieci wybranych punktów sprzedaży w których można także złożyć wniosek i dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów zwolnionych z zakupu winiety autostradowej lub złożyć wniosek i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zmian w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety Autostradowe, jest do dyspozycji w niniejszej sekcji, część Lista punktów sprzedaży i urządzeń samoobsługowych.

 

Inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja „Zarządca poboru opłat autostradowych patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć), które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.

 

Lista wybranych punktów sprzedaży