Aplikacja „eznamka“ dla urządzeń mobilnych jest dostępna dla klientów (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć) i oprócz języka słowackiego jest prowadzona również w dalszych językach: angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim i rosyjskim.

Aplikacja dla urządzeń mobilnych oferuje klientom zwłaszcza bezpieczne świadczenie następującego zakresu usług:

  • bezgotówkowa, za pośrednictwem karty płatniczej, zapłata za zakup winiety autostradowej,
  • kontrola okresu ważności opłaconej winiety autostradowej,
  • przyjmowanie od klientów reklamacji, skarg i sugestii,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej i wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).

Aplikację dla urządzeń mobilnych eznamka można pobrać bezpłatnie w jednym z poniższych sklepów online z aplikacjami:

PLappstoreikona.pngPLgoogleplayikona.png

 

Wszystkie inne szczegóły dotyczące kanałów komunikacji oraz punktów sprzedaży czy też zakresu oferowanych przez nie usług podano w odpowiednich przepisach Ogólnych warunków zakupu winiety autostradowej Zarządcy poboru opłat za zakup winiety autostradowej (szczegółowa definicja pojęcia „Zarządca poboru opłat za zakup winiety autostradowej patrz sekcja Winiety, część Słownik pojęć), które są do dyspozycji w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.