Na ktoré kategórie vozidiel sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky?