V nasledujúcom prehľade sa nachádza aktuálny zoznam a detailné informácie o sieti obchodných miest – najmä čerpacích staníc v rámci Slovenskej republiky, samoobslužných zariadení lokalizovaných najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky a vybraných obchodných miest v krajských mestách, kde je možné podať žiadosť a podklady k registrácii vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky alebo podať žiadosť a podklady o vykonanie zmeny údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničných známok.

Názov Operátor Umiestnenie Typ
  Zoradiť podľa Zoradiť podľa Sort descending Zoradiť podľa
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Čunovo-Rajka (HU) SkyToll, a.s. Bratislava Obchodné miesto, Samoobslužné zariadenie
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Dvojkrížna Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Lamač Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava Lamač 1 OMV Bratislava Obchodné miesto, Samoobslužné zariadenie
Bratislava - Popradská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Bajkalská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Drieňová Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Studená 5 SkyToll, a.s. Bratislava Vybrané obchodné miesto
Bratislava, Einsteinova OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Zlaté piesky Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Karloveská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Rožňavská Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Botanická OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Zlaté piesky OMV Bratislava Obchodné miesto, Samoobslužné zariadenie
Bratislava - Panónska Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava - Einsteinova Shell Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Viedenská cesta Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Brnianska OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Pri Seči OMV Bratislava Obchodné miesto
ČS JURKI Kopčianska JURKI-HAYTON s.r.o. Bratislava Obchodné miesto
ČS JURKI Prístavná JURKI-HAYTON s.r.o. Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Račianska OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Machnáč OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Rožňavská OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Einsteinova 2 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Dolnozemská Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Zlaté piesky Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava-Petržalka II. Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Rožňavská 2 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Hečkova OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Trnavská OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Bratská Slovnaft Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Vajnorská OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Lamač 2 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Vajnorská 2 OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Gagarinova OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava, Panónska OMV Bratislava Obchodné miesto
Bratislava Slovnaft Bratislava Obchodné miesto