12. 12. 2019 |
Ogłoszenie
|
Author
Skytoll

Kierowcy od 21.12.2019 r. mogą uiścić opłatę za elektroniczną winietę autostradową (eDZ) na rok 2020. Cena winiet autostradowych nie ulega zmianie - roczna 50 euro, 30-dniowa 14 euro i 10-dniowa 10 euro. Winietę elektroniczną można uiścić:

  • za pośrednictwem portalu internetowego www.eznamka.sk,
  • poprzez aplikację mobilną "eznamka",
  • w punktach sprzedaży, zwłaszcza na stacjach benzynowych,
  • na przejściach granicznych przez które przebiegają autostrady.

Od 01.02.2020 r. można uiścić opłatę za nowy typ winiety autostradowej ważnej 365 dni. Bardziej szczegółowe informacje podamy w styczniu 2020 r.

Więcej informacji na:

https://ww-w.ndsas.sk/press/spravy/dialnicne-znamky-pre-rok-2020-coskoro-v-predpredaji