• Region
  Prešov (region)
 • Położenie
  Svidník/Nižný Komárnik
 • Address
  Hraničný prechod Vyšný Komárnik – Barwinek (PL), E371, č. 73 090 05 Svidník/Nižný Komárnik
 • Opening hours
  NONSTOP
 • ID
  7200
 • Operator
  SkyToll, a.s.
Typ
Type

Punkty sprzedaży, Urządzenia samoobsługowe

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

 • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji,
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).

 

Urządzenia samoobsługowe oferują klientom następujący zakres usług:

 • bezgotówkowa zapłata za winiety autostradowe kartą płatniczą,
 • kontrola okresu ważności opłaconych winiet autostradowych,
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej oraz wysokości tej opłaty (tzn. o aktualnych rodzajach i cenach winiet autostradowych).