• Region
  Trnava (region)
 • Położenie
  Žlkovce
 • Address
  Diaľnica E75, odpočívadlo Červeník, smer Bratislava , 920 42 Žlkovce
 • Opening hours
  NONSTOP
 • ID
  9515
 • Operator
  Shell
Typ
Type

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

 • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji,
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).