• Obszar
    Banská Bystrica (region)
  • Położenie
    Brusno
  • Address
    Brusno 800 976 62 Brusno
  • Opening hours
    NONSTOP
  • ID
    9604
  • Operator
    JURKI-HAYTON s.r.o.
Typ
Type

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

  • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
  • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji,
  • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).