• Obszar
  Žilina (region)
 • Położenie
  Dlhá nad Oravou
 • Address
  027 55 Dlhá nad Oravou
 • Opening hours
  Po – Ne: 5:30 – 21:30
 • ID
  9810
 • Operator
  Benzinol
Typ
Type

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

 • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji,
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).