• Obszar
  Banská Bystrica (region)
 • Położenie
  Hliník nad Hronom
 • Address
  cesta I/65 966 01 Hliník nad Hronom
 • Opening hours
  Po – Ne: 5:00 – 22:00
 • ID
  9830
 • Operator
  P 5, s.r.o.
Typ
Type

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży świadczą klientom (szczegółowa definicja pojęcia „klient” patrz sekcja Winiety autostradowe, część Słownik pojęć) następujący zakres usług na rzecz klientów:

 • zapłata za zakup winiety autostradowej gotówką lub bezgotówkowo kartą płatniczą,
 • udzielanie informacji dotyczących składania reklamacji,
 • udzielanie ogólnych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej, o wysokości opłaty z tytułu zakupu winiety autostradowej tzn. o aktualnych typach i cenach winiet autostradowych).