Samoobslužné zariadenia sú umiestnené najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky. Okrem slovenského jazyka je používateľské rozhranie samoobslužných zariadení dostupné pre zákazníkov (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov) aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, rumunský jazyk a turecký jazyk.

Samoobslužné zariadenia poskytujú zákazníkom najmänasledujúci rozsah služieb:

  • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok platobnou kartou,
  • overenie obdobia platnosti uhradených diaľničných známok,
  • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti úhrady diaľničných známok a o výške úhrady diaľničných známok (tzn. o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok).

Aktuálny zoznam samoobslužných zariadení lokalizovaných najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky je k dispozícii v tejto sekcii, časť Zoznam obchodných miest a samoobslužných zariadení.

 

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok úhrady diaľničnej známky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (definíciu pojmu „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“ podrobne viď. v sekcii Diaľničné známky, časť Slovník pojmov), ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

 

Zoznam samoobslužných zariadení